Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 250/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 22/7/2024 22-07-2024
2 238/GM-UBND Tổ chức cuộc họp thông qua phương án thiết kế công trình: Trường PTDT Bán trú THCS Ba Xa; hạng mục: Phòng học tập và các công trình phụ trợ 22-07-2024
3 1625/UBND V/v đăng ký bổ sung khối lượng xi măng (đợt 2) để tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ xi măng cho các xã xây dựng đường GTNT năm 2024 22-07-2024
4 249/TB-UBND Mời bổ sung thành phần tham dự họp nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra tại các xã có dự án giao đất từ quỹ đất thu hồi của các công ty, tổ chức 22-07-2024
5 Tuần30 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ (Tuần 30/2024, từ ngày 22/7 đến ngày 26/7/2024) 22-07-2024
6 239/GM-UBND Tổ chức họp nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra tại các xã có dự án giao đất cho hộ gia đình, cá nhânthuộc quỹ đất được UBND tỉnh thu hồi và giao lại cho địa phương quản lý 22-07-2024
7 237/GM-UBND Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đợt 5 năm 2024 22-07-2024
8 1611/UBND V/v thực hiện ký kết hợp đồng, cung ứng và tiếp nhận xi măng, giải ngân kinh phí hỗ trợ xi măng cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2024, thực hiện Đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn - miền núi trên địa bàn huyện 19-07-2024
9 1618/UBND V/v tham gia dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ 19-07-2024
10 245/TB-UBND Về việc thay đổi thời gian tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) 18-07-2024
11 15/GM-HĐND Công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 18 18-07-2024
12 1596/UBND V/v đăng ký danh sách học viên tham gia tập huấn công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng 18-07-2024
13 1604/UBND V/v rà soát, báo cáo về mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả trên địa bàn huyện 18-07-2024
14 1605/UBND V/v trả hồ sơ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 18-07-2024
15 1594/UBND V/v giao nhiệm vụ thẩm định Đề cương chi tiết đầu tư các cụm loa Đài truyền thanh xã ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông 18-07-2024
16 1607/UBND Vv tổng hợp nhu cầu sử dụng đất đối với đồng bào DTTS, đánh giá các Dự án, tiểu dự án, nội dung nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi 18-07-2024
17 335/BC-UBND Về việc tổ chức Đoàn đi công tác tại các tỉnh Tây Nguyên để trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 18-07-2024
18 336/BC-UBND Kết quả thực hiện chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN 06 tháng đầu năm 2024; những khó khăn và đề xuất trả vốn sự nghiệp năm 2024 18-07-2024
19 1595/UBND V/v triển khai thực hiện Nghị đính số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP 18-07-2024
20 149/KH-UBND Kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện 17-07-2024
21 150/KH-UBND Kiểm tra an toàn lưới điện sau công tơ trên địa bàn huyện năm 2024 17-07-2024
22 1576/UBND V/v kết quả giải ngân vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 17-07-2024
23 1575/UBND V/v chi trả mức lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2024 17-07-2024
24 1581/UBND V/v thực hiện báo cáo tình hình dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện 17-07-2024
25 04/BC-HĐND Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện trình tại Kỳ họp thứ 18, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 17-07-2024
26 148/KH-UBND Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn huyện 17-07-2024
27 235/GM-UBND Tổ chức cuộc họp thông qua phương án thiết kế công trình: Trường PTDT Bán trú THCS Ba Xa 16-07-2024
28 234/GM-UBND Tổ chức khảo sát lại vị trí quy hoạch khu xử lý chất thải rắn 16-07-2024
29 1572/UBND Vv báo cáo tình hình thực hiện các chính sách năm 2024 và kinh phí thực hiện năm 2025 16-07-2024
30 231/GM-UBND UBND huyện mời thành phần tham gia làm việc cùng Đoàn kiểm tra của Cục Thống kê tỉnh 15-07-2024