Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Hội nghị Sơ kết tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023-2024 và Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2024; Sơ kết công tác Lâm nghiệp 05 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 07 tháng cuối năm 2024

28/05/2024 09:12    87

Quang cảnh tại hội nghị

Sáng ngày 24/5/2024, UBND huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị Sơ kết tình hình sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2023-2024 và Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2024; Sơ kết công tác Lâm nghiệp 05 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 07 tháng cuối năm 2024. UBND huyện ủy quyền đồng chí Nguyễn Thị Vân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và đồng chí Lê Hoài Vũ, Hạt Trưởng Hạt Kiểm lâm Ba Tơ đồng chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Vĩnh Phong, Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành chức năng liên quan ở huyện, lãnh đạo chính quyền các xã, thị trấn.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phát biểu tại hội nghị

Trong vụ sản xuất Đông Xuân 2023-2024, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và các chi cục trực thuộc. Ngay từ đầu vụ, UBND huyện đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp năm 2023, và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực nông nghiệp, hướng dẫn việc thực hiện sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương các xã, thị trấn. Theo đó, nông dân trên địa bàn huyện đã tuân thủ lịch thời vụ gắn với cơ cấu giống lúa trung ngắn ngày theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, các giống chủ lực được nông dân lựa chọn để gieo sạ gồm: ĐH815-6, Bắc Thịnh, Thiên ưu 8, Thiên Hương 6, Hà Phát 3, Đài Thơm 8, QNg13, các giống bổ sung gồm: QNg128. VNR20, ĐT100, KD28, giống triển vọng gồm: VNR10, TBR97, PC6.

Chủ trì hội nghị

Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân trên 19.000 tấn, tăng 959 tấn so với vụ Đông Xuân 2022-2023. Trong đó, sản lượng thóc đạt trên 18.800 tấn, tăng 5,35%; sản lượng ngô đạt trên 213 tấn, tăng 1,62% so với vụ Đông Xuân 2022-2023. Tổng diện tích gieo sạ trên 3.156 ha, năng xuất đạt trên 59,67 tấn, sản lượng trên 236 ngàn tấn. Các loại cây ray màu khác với diện tích trên 45 ha, năng suất bình quân ước đạt trên 60 tạ/ha, sản lượng trên 279 tấn.

Kết quả sản xuất chăn nuôi trên địa bàn huyện, theo số liệu báo cáo của Chi cục thống kê Ba Tơ, tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện trên 65 ngàn con. Trong đó, đàn trâu trên 28 ngàn con, đàn bò 5.300 con, đàn heo trên 31 ngàn con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 2.300 tấn.

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện được các ngành chức năng quan tâm chỉ đạo, cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin, hoá chất, và các vật tư cần thiết để phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Công tác giám sát dịch bệnh được quan tâm thực hiện, các ổ dịch được phát hiện và xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Công tác khuyến nông cũng được triển khai thực hiện. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện tiếp tục theo dõi chỉ đạo các mô hình khuyến nông năm 2021, 2022, 2023 thuộc ngân sách huyện như: Mô hình bưởi da xanh tại xã Ba Bích, mô hình chuối già Nam Mỹ tại xã Ba Tô, mô hình Dỗi tại xã Ba Điền, mô hình chanh tại xã Ba Vinh; triển khai mô hình ứng dụng phân hữu cơ Nano trong sản xuất rau và mô hình trồng cây Susu; phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh kiểm tra dự án cải tạo đàn trâu giai đoạn 2022-2025. Hội nghị cũng triển khai kế hoạch sản xuất trong vụ Hè Thu 2024. Tổng diện tích gieo sạ trên 2.750 ha, các loại cây hoa màu khác trên 118 ha...

Tại hội nghị, cũng đã tiến hành Sơ kết công tác Lâm nghiệp 05 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 07 tháng cuối năm 2024. Theo đó, Trong năm 2024, tổng diện tích đất có rừng trên địa bàn huyện Ba Tơ hơn 96.000 ha, trong đó rừng tự nhiên gần 37.000 ha, rừng trồng trên 58.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng hơn 64,08%. Diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện trên 93.000 ha, được chia thành 02 chức năng: Rừng phòng hộ trên 36.000 ha, rừng sản xuất trên 57.000 ha được cấp có thẩm quyền giao cho 08 loại chủ quản lý gồm: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tô; Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi, Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai, Công ty cổ phần Huyền Trang, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và UBND các xã, thị trấn.

Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên phối hợp với các ngành liên quan Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường lực lượng tuần tra, truy quét bảo vệ rừng, xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng đối với các khu vực rừng có nguy cơ xảy ra cháy. Kết quả đã tổ chức 447 đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét trong rừng và kiểm tra các cơ sở chế biến lâm sản để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; phát hiện, bắt giữ: 11 vụ với 13,955 m3 gỗ các loại, 42,039 m3 thực vật rừng ngoài gỗ (Củi), 07 xe ô tô. Các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp đều được xử lý công khai, nghiêm minh, đúng pháp luật đã góp phần quan trọng về nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân.

 Tổ chức tuyên truyền trực tiếp bằng hình thức họp dân để phổ biến các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 40 đợt với 1995 lượt người tham dự, tuyên truyền qua hệ thống Đài phát thanh xã 32 đợt, tổ chức ký 16 bản cam kết bảo vệ rừng, PCCCR, cấp phát 188 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR cho nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn.

Triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR năm 2024. Chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng và bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ trong thời kỳ cao điểm nắng nóng, sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra trên địa bàn theo phương châm 4 tại chỗ....

Tại Hội nghị, các đại biểu, các ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, góp ý các tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ rừng, giao và cho thuê đất rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng và kiến nghị các giải pháp để thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.

Tấn Minh

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2070

Tổng số lượt xem: 4469803