Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Ba Tơ vững mạnh toàn diện

30/05/2024 13:39    45

Lễ ký kết giao ước thi đua hàng năm

Xác định rõ xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Trong giai đoạn từ 2019-2024, cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban CHQS huyện Ba Tơ đã thường xuyên quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng địa phương đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) và các cấp, ngành trong huyện. Nhờ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng, có chất lượng, hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, thi đua khen thưởng; gắn chặt phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện với các phong trào thi đua của địa phương. Tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng. Hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QSĐP) tới các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và cơ sở xã, thị trấn; Ban CHQS huyện đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Huyện ủy, UBND huyện về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc gắn với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Chương trình đồng diễn võ thuật và duyệt đội ngũ

Thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến của lực lượng vũ trang theo quy định; triển khai tốt Đề án về tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ (DQTV); tổ chức trực 12/24 giờ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025; và Ban hành Nghị quyết sửa đổi Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 21 ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng, trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chính trị viên các xã, thị trấn và lãnh đạo huyện kiểm tra vũ khí quân dụng dùng trong huấn luyện hàng năm

Trong giai đoạn 2019-2024, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo lực lượng thường trực kiện toàn tổ chức, biên chế đúng quy định; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị đạt 100%, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 87,7%, tỷ lệ đảng viên dự bị động viên đạt 10,65%, đăng ký, quản lý sắp xếp quân nhân dự bị và các đơn vị dự bị động viên đúng quy định, huy động tham gia huấn luyện, diễn tập đảm bảo chỉ tiêu. Huấn luyện cho các lực lượng luôn đạt kế quả cao so với yêu cầu; Công tác diễn tập được triển khai thực hiện thường xuyên; Ban chỉ huy Quân sự huyện cũng đã tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 đạt kết quả giỏi; tổ chức diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ có một phần thực binh cho 19/19 xã, thị trấn, kết quả đã có 02/19 xã, thị trấn đạt loại giỏi, 17/19 xã còn lại đạt loại khá; Ngoài ra hàng năm tham gia luyện tập chuyển sang trạng thái sẵng sàng chiến đấu 1 bên 1 cấp trên bản đồ đúng ý định và hướng dẫn của cấp trên.

Tổ chức tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao, đã tổ chức hội thi giảng dạy chính trị giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Trong đó, ở cấp huyện có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 03 giải Khuyến khích, cấp tỉnh có 01 giải Ba cá nhân; Hội thi thủ kho Quân khí giỏi, Nhà kho Quân khí tốt, lái xe ô tô quân sự an toàn do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức; Hội thi Bí thư Chi bộ quân sự giỏi cấp huyện; Hội thi Bí thư Đảng uỷ cơ sở, Chi bộ Quân sự giỏi do tỉnh tổ chức. Thông qua các hoạt động trên làm cho chất lượng huấn luyện, trình độ hiệp đồng và khả năng cơ động của các lực lượng được nâng lên. Bên cạnh đó duy trì hiệu quả hoạt động và đảm bảo tốt chế độ, chính sách cho các lượng lượng theo quy định.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Ba Tơ tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác quốc phòng địa phương; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong LLVT huyện thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

                                                Tấn Minh

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1488

Tổng số lượt xem: 4334657