Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Xã Ba Động đẩy mạnh công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm

23/04/2022

Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Thời gian qua, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn xã Ba Động đã đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH tại địa phương.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm. Những năm qua, xã Ba Động triển khai thực hiện tốt các chủ trương và chính sách của Nhà nước trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Theo đó, xã đã đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, ngành nghề, các mô hình trang trại, gia trại để nâng cao thu nhập cho hộ gia đình. Quan tâm hỗ trợ về khoa học kỹ thuật cho người dân phát triển kinh tế gia đình; thành lập hợp tác xã thương mại dịch vụ nông lâm thủy sản Trường An, giải quyết việc làm cho 01 lượng lớn lao động nhàn rỗi tại địa phương. Bên cạnh đó, xã còn tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, đặc biệt chương trình tín dụng ưu đãi, giảm nghèo, giải quyết việc làm với tổng dư nợ hơn 23 tỷ đồng.

Với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ và Nhân dân trong công tác giảm nghèo. Tính đến thời điểm cuốn năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 6%, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 13,41%, hộ nghèo theo tỷ lệ nông thôn mới là 2,2%. Đây chính là cơ hội mở ra việc làm cho người dân, góp phần tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

                                                Tấn Minh

Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 448

Tổng số lượt xem: 1077552