Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

UBND Huyện Ba Tơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2024

06/06/2024 10:39    33

Quang cảnh Phiên họp

Sáng ngày 31/5/2024, UBND Huyện Ba Tơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2024. Phiên họp do đồng chí Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Dự phiên họp có đồng chí Đinh Thị Y Ban Quý, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện; thành viên UBND huyện; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan đóng trên địa bàn huyện.

Tại phiên họp, UBND huyện đã đánh giá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện tháng 5 và triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tháng 6; cụ thể, trong tháng 5 các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt, trên địa bàn huyện không phát sinh ổ dịch lớn, nguy hiểm. Trong tháng 5/2024, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt trên 57 tỷ đồng. Trong đó giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp – xây dựng ước đạt gần 21 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 36 tỷ đồng. Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện trên 65.000 con đạt 99,94% kế hạch, sản lượng thịt hơi xuất chuồng là trên 2.300 tấn, đạt 64,3% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn trong tháng đạt trên 75 tỷ đồng. Về y tế, trong tháng có xảy ra một số bệnh thông thường và đều được điều trị ổn định.

Tại phiên họp các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất những giải pháp để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công việc nhằm góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh để đạt được kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận tại phiên họp

Đồng chí Phạm Giang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục khó khăn tiếp tục bám sát vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được UBND huyện giao trong năm chủ động tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Văn Tân

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1313

Tổng số lượt xem: 4334621