Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

UBND huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024

13/03/2024 08:29    126

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 07/3, UBND huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện, các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, hội đoàn thể; lãnh đạo các địa phương trên địa bàn huyện; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Xác định thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy phát triển, ngay từ đầu năm 2023, UBND huyện đã tổ chức và triển khai nhiệm vụ công tác Thi đua khen thưởng. Xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua năm 2023. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các địa phương trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua một cách sâu rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực. Từ các phong trào thi đua đã thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, lao động, công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao đông và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đã đề ra.

Các đồng chí chủ trì hội nghị điều hành thảo luận

Trong năm, huyện Ba Tơ đã thực hiện có kết quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gồm: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19. Thực hiện có kết quả các phong trào thi đua do tỉnh và huyện phát động gồm: Phong trào thi đua Dân vận khéo; Phong trào Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng ngãi giai đoạn 2021 - 2025; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hò Chí Minh; phong trào thi đua thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.

Đồng chí Phạm Thị Chiến – Bí thư Huyện đoàn báo cáo tham luận tại hội nghị

Từ các phong trào thi đua đã huy động cán bộ, nhân dân doanh nghiệp đóng góp hơn 6 ngàn ngày công, gần 1,4 tỉ đồng, hiến 2.281 m2 đất để triển khai các công trình phục vụ dân sinh. Nhiều địa phương ở vùng sâu, vùng xa người dân đã hưởng ứng các phong trào thi đua rất nhiệt tình, như: 13 hộ dân ở xã Ba Tiêu đã tự nguyện hiến hơn 350 m2 đất, cây trồng trên đất và vật kiến trúc trên đất và 431 ngày công để xây dựng đường bê tông nông thôn. Đoàn viên thanh niên của huyện đóng góp và vận động kinh phí lắp đặt 100 đèn năng lượng mặt trời, trị giá trên 200 triệu đồng, xây dựng 4 nhà nhân ái, với kinh phí 200 triệu đồng ở các đìa bàn vùng cao của huyện. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được các tổ chức, cá nhân hưởng ứng nhiệt tình, qua đó đã xây dựng 23 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 1 tỉ 150 triệu đồng; tặng gần 6.800 suất quà trị giá gần 4 tỉ đồng.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hà – Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Nhiều mô hình hết sức có ý nghĩa, có hiệu quả cao trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hò Chí Minh như:  “mô hình hũ gạo tình thương”, “mô hình thu gom phế liệu giúp đỡ gây quỹ giúp đỡ trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”; “ mô hình “ Nhận đỡ đầu cho trẻ em mô côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”; “ mô hình giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế hộ gia đình” của các tổ chức chính trị xã hội, của các tổ chức Đảng, của các địa phương đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân và góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hiền – Chủ tịch LĐLĐ, Phó chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện phát động thi đua năm 2024

Năm 2024 huyện Ba Tơ tiếp tục quán triệt đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác thi đua khen thưởng. Xác định công tác thi đua khen thưởng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục để các phong trào thi đua thực sự hiệu quả, thiết thực, trở thành động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên và nhân dân phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huy – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2023. Để công tác thi đua khen thưởng năm 2024 đạt nhiều kết quả hơn nữa, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, các địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; xác định công tác thi đua khen thưởng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục để các phong trào thi đua thực sự hiệu quả, thiết thực, trở thành động lực cho sự phát triển của huyện nhà. Quyết liệt triển khai phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Công tác thi đua khen thưởng phải kịp thời, hướng về cơ sở nhằm nhân rộng gương điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện phát động phong trào thi đua năm 2023

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2024 theo kế hoạch đã đề ra; Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do trung ương, tỉnh, huyện, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội và các địa phương phát động. Công tác thi đua, khen thưởng phải kịp thời, đi vào thực chất, tạo khí thế thi đua sổi nổi, chọn được những điển hình tiên tiến xứng đáng, tạo sự lan tỏa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng địa phương mạnh về kinh tế, vững về chính trị, ổn định quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và an sinh xã hội được đảm bảo.

Đồng chí Phạm Xuân Vinh – Chủ tịch UBND huyện trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân

Đồng chí Nguyễn Văn Huy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Phạm Xuân Vinh trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong năm 2023

Đồng chí Phạm Giang Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân đã thành tích xuất sắc trong năm 2023

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Ba Tơ đã trao 3 Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 3 cá nhân; trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 31 tập thể và 59 cá nhân có đã thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

                                                                                           Hữu Phát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2111

Tổng số lượt xem: 4470086