Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA TƠ

13/06/2024 08:45    83

Tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp

Để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, đảm bảo cung cấp giống chất lượng tốt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng phục vụ cho nhu cầu trồng rừng, góp phần gia tăng năng xuất, chất lượng rừng trồng trên địa bàn huyện Ba Tơ.

Ngày 27/3/2024, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ đã ban hành Quyết định số 745/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ. Theo đó, Tổ kiểm tra liên ngành huyện (gồm: Hạt Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính – Kế hoạch) phối hợp với chính quyền địa phương đã thực hiện kiểm tra về điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp; hồ sơ giống cây trồng lâm nghiệp; kiểm tra số lượng, chất lượng cây giống và việc thực hiện công bố tiêu chuẩn giống cây trồng lâm nghiệp tại 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp theo Kế hoạch số 01/KH-TKT ngày 13/5/2024.

Mục đích của hoạt động kiểm tra, giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp như: Sử dụng nguồn vật liệu giống chất lượng tốt, có đầy đủ hồ sơ nguồn gốc được cơ quan chức năng công nhận và tuân thủ quy trình kỹ thuật gieo ươm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bên cạnh đó, sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trong thời gian đến.

Trần Lâm-HKL

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2097

Tổng số lượt xem: 4469859