Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

06/06/2024 11:22    49

Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Ba Tơ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, thu hút nhân dân tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2019 -2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các hoạt động của MTTQ và các thành viên từ huyện đến cơ sở luôn hướng đến chăm lo đời sống cho Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Lắng nghe, nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, kịp thời đề xuất, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tham gia nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội và tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của nhân dân được 1.725 lượt. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân được tổng hợp bằng văn bản gửi đến các cơ quan, đơn vị có chức năng và đôn đốc, giám sát việc trả lời, giải quyết kịp thời cho nhân dân. Nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì 12 cuộc giám sát, với 65 tổ chức và 10 cá nhân đứng đầu các cơ quan, đơn vị, như: Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giám sát việc thực hiện hỗ trợ nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nghèo trên địa bàn huyện; giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp trong huyện… Qua giám sát đã kịp thời chỉ ra những bất cập, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện để có giải pháp khắc phục, được Nhân dân đánh giá cao.

Đồng chí Bùi Đức Thọ - Phó Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN tỉnh và đồng chí Sla Ven Côn - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện trao quà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở xã Ba Trang

Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên bám sát vào hướng dẫn của MTTQ cấp trên và các nhiệm vụ chính trị của huyện phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân trong huyện ngày càng được củng cố, mở rộng và tăng cường, tạo động lực to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ủy ban MTTQVN huyện bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Mang Krá, xã Ba Xa

Nét nổi bật là phong trào thi đua “Ba Tơ chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” gần 1,7 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 17 nhà đại đoàn kết, tặng 3.987 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Lễ, Tết. Ngoài ra còn vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng được 19 nhà Đại đoàn kết, với số tiền là 1,4 tỉ đồng; vận động, tiếp nhận hỗ trợ quà khắc phục thiên tai, lũ lụt hơn 38. nghìn suất quà, với tổng số tiền hơn 15, 4 tỉ đồng. Qua đó đã đóng góp vào việc đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Cụ thể, giai đoạn 2019-2021 bình quân mỗi năm giảm 4,59% hộ nghèo; giai đoạn 2021-2023, bình quân mỗi năm giảm 5,57% hộ nghèo. Đến đầu năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 23,55%.

Ra quân làm đường bê tông nông thôn ở xã Ba Thành

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Ba Tơ chung sức xây dựng nông thôn mới” được Mặt trận các cấp triển khai xuyên suốt, thực hiện tốt phương châm lấy sức dân, xây dựng cuộc sống mới cho Nhân dân, đã thu hút được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân. Qua phong trào thi đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dân đã tự nguyện hiến được 8.966 m2 đất, đóng góp gần 7,6 tỉ đồng và hơn 26.800 ngày công để bê tông hóa giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng, làm các công trình điện sáng đường quê, kênh mương nội đồng. Qua đó đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi của huyện nhà ngày càng khang trang, đời sống của người dân ngày càng nâng cao về mọi mặt.  Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 kéo dài và các đợt bão, lũ trong những năm vừa qua, với sự phát động, vận động kịp thời của MTTQ, các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp đã quyên góp, ủng hộ tiền và hiện vật đến các đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, người bị nhiễm COVID-19, người bị cách ly, người nghèo, người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, qua đó thắt chặt thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật đất đai

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt nhiều kết quả quan trọng. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tổ chức nhiều hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp; các dự án luật, dự thảo các chương trình mục tiêu của Trung ương, địa phương. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được chú trọng gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương và những vấn đề được đông đảo Nhân dân quan tâm, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp.

Đánh giá các phong trào thi đua và công tác xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ qua, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Ba Tơ, Sla Ven Côn cho rằng: “Thành công nhất qua các cuộc vận động, phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp của huyện Ba Tơ trong nhiệm kỳ qua, là đã phát huy được tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã góp phần thay đổi nhân thức của Nhân dân. Người dân đã hạn chế được tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, tinh thần vì cộng đồng. Có thể thấy trong nhiệm kỳ qua vai trò của MTTQ và các thành viên từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện thể hiện rất rõ nét trong công tác vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện đoàn kết vượt qua đại dịch Covid – 19; trong công tác góp phần ổn định chính trị - xã hội; Người dân đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội của huyện nhà tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng ngày càng được nâng lên; đời sống người dân ngày càng khởi sắc về mọi mặt, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố”.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 -2024, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sức mạnh tổng hợp, phát huy nội lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, góp phần xây dựng quê hương Ba Tơ anh hùng ngày càng phát triển bền vững và văn minh.

                                                                        Hữu Phát

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 774

Tổng số lượt xem: 4334513