Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Kỳ họp chuyên đề thứ 15 HĐND huyện Ba Tơ khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

12/03/2024 10:55    98

Sáng ngày 06/3/2024, HĐND huyện Ba Tơ khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện.

Đồng chí Đinh Ngọc Vỹ, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đinh Thị Y Ban Quý, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đồng chủ trì kỳ họp

Dự kỳ họp có các đồng chí Đinh Ngọc Vỹ, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đinh Thị Y Ban Quý, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch MTTQ; các đại biểu HĐND huyện, Trưởng các phòng, ban liên quan.

Đồng chí Phạm Xuân Vinh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Kỳ họp

Tại kỳ họp, UBND huyện đã trình và thông qua các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ; Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; và thông qua tờ trình về việc giao Uỷ ban nhân dân huyện định chủ trương đầu tư dự án nhóm C thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện theo khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019; thông qua tờ trình về việc sữa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế hoạt động của HĐND huyện Ba Tơ khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp đã thảo luận các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện.

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, dân chủ, các đại biểu dự kỳ họp đã thống nhất thông qua 7 dự thảo Nghị quyết và 4 tờ trình về các nội dung do UBND huyện trình để làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đinh Ngọc Vỹ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp này là cơ sở pháp lý quan trọng để giúp UBND huyện kịp thời triển khai hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Nông thôn mới. Để tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua, Thường trực HĐND huyện cũng đề nghị UBND huyện, các ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất; Thường trực HĐND huyện, các Ban và đại biểu HĐND huyện cần tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, góp phần phục vụ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện.

Văn Tân

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2245

Tổng số lượt xem: 4469988