Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2024

13/06/2024 09:04    60

Đồng chí Lữ Đình Tích, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Sáng ngày 11/6/2024, tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Ba Tơ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2024 cho 93 học viên. Tham dự tại lễ khai giảng có đồng chí Lương Xuân Hạ, UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Lữ Đình Tích, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Thượng tá Đinh Hiền Lương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện và đồng chí Thượng tá Đào Văn Ấu, Phó Trưởng Công an huyện.

Quang cảnh tại buổi lễ khai giảng

Trong thời gian 04 ngày, từ ngày 11/6/2024 đến ngày 14/6/2024, 93 học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; phòng, chống chiến lược Diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước việt Nam về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; xây dựng quản lý lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên...

 Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng cho học viên trên địa bàn huyện nắm được những nội dung cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống ở cơ sở. Nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở đó vận dụng vào vị trí công tác của mình, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

                                                            Tấn Minh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2134

Tổng số lượt xem: 4469883