Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2024

08/07/2024 08:45    42

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 04/7/2024, UBND huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Ký kết giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025. Hội nghị do đồng chí Phạm Giang Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Vân – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND 03 xã đăng ký về đích nông thôn mới trong năm 2025; lãnh đạo UBND và công chức phụ trách xây dựng nông thôn mới các xã còn lại trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2024, các ban, ngành, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng phong trào thi đua “Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, lồng ghép các cuộc vận động, phong trào thi đua vào công tác phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường... Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là người dân nông thôn đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia bằng các hành động, việc làm cụ thể và đã đạt được một số kết quả tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngoài nguồn vốn đầu tư công gần 47,9 tỉ đồng và vốn sự nghiệp hơn 9,5 tỉ đồng của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 được giao, các địa phương trên địa bàn huyện còn lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng, phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh ở khu vực nông thôn được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, đã góp phần hoàn thành nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 16 xã còn lại đạt chuẩn từ 10 đến 14 tiêu chí. Bình quân mỗi xã đạt 12,67 tiêu chí, tăng 0,47 tiêu chí so với cuối năm 2023. Công tác tuyên truyền được Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở quan tâm, coi đó là nhiệm vụ cốt lõi trong xây dựng NTM. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó Nhân dân đã tích cực hiến đất, vật kiến trên đất, hiến ngày công, nỗ lực vươn lên phát triến kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từ đó, bộ mặt nông thôn được đổi mới, chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận mục tiêu kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024; những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đại biểu các ngành của huyện trực tiếp trả lời, giải đáp những khó khăn vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách, giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND 03 xã đăng ký về đích nông thôn mới đến năm 2025, ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của Lãnh đạo huyện và lãnh đạo Đảng ủy các xã

Lãnh đạo UBND các xã ký kết giao ước thi đua

Dịp này lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn huyện cùng ký giao ước thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025, với các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt được đến năm 2025 của từng địa phương trước chứng kiến lãnh đạo UBND huyện và Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới huyện.

Đồng chí Phạm Giang Nam -  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Giang Nam -  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong xây dựng NTM thời gian qua. Đồng thời đề nghị các đơn vị, các ngành, địa phương bám sát kế hoạch, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, đầu tư có trọng điểm, giữ vững các tiêu chí đã đạt, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, để hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, nhất là các địa phương nằm trong kế hoạch về đích Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Nhân rộng cách làm hay, các mô hình tiêu biểu xây dựng NTM để tạo sức lan toả trong cộng đồng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND các xã đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chung sức đồng lòng cùng với các cấp, các ngành, các địa phương phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024 và đến năm 2025.

                                                                     Hữu Phát

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2135

Tổng số lượt xem: 4470052