Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Hội nghị sơ kết điểm 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ giai đoạn 2019 – 2024

26/05/2024 20:32    63

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 23/5/2024, UBND huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị sơ kết điểm 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ giai đoạn 2019 – 2024 do đồng chí Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện và đồng chí Đinh Hiền Lương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Phó trưởng Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Về dự hội nghị có Thượng tá Hồ Ngọc Hiên - Phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lãnh đạo Phòng An ninh nội địa, Lãnh đạo Phòng tham mưu Công an tỉnh; đồng chí Đinh Ngọc Vỹ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban; Mặt trận và và các tổ chức chính trị - xã hội; thành viên Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự và Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Trung tá Phạm Văn Xáy, Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ, cấp ủy, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn. Các tiềm lực khu vực phòng thủ được quan tâm xây dựng. Trong đó, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được quan tâm. Trong thời gian qua, kết hợp đồng bộ giữa xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong khu vực phòng thủ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, tạo sức mạnh về chính trị, tinh thần, văn hoá, xã hội trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ then chốt trong những năm qua. Huyện uỷ đã chỉ đạo xây dựng được 53 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó 18 Đảng bộ xã, 01 Đảng bộ thị trấn; 03 Đảng bộ cơ quan (sự nghiệp 01, lực lượng vũ trang 02); 30 chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp. có 201 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, tính đến ngày 30/4/2023, toàn Đảng bộ huyện có 4.163 đảng viên. Công tác huấn luyện nâng cao khả năng sẵng sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong khu vực phòng thủ hàng năm đều được xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện và phê duyệt đầy đủ, chặt chẽ theo phân cấp quy định; giáo án huấn luyện được chuẩn bị đầy đủ theo đúng chương trình, sát với từng đối tượng huấn luyện công tác đảm bảo thao trường bãi tập, sa bàn, vật chất, mô hình trang thiết bị và tổ chức huấn luyện cho 100% các đối tượng theo kế hoạch đã được phê duyệt, Trong đó lực lượng thường trực hàng năm được huấn luyện 100% quân số trong biên chế, lực lượng dân quân tự vệ trong 05 năm qua có 8.386 lượt đồng chí được huấn luyện. Kết quả diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện đạt loại giỏi vào năm 2021; hoàn thành 100% chỉ tiêu 19/19 địa phương diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ, kết quả 02/19 địa phương đạt loại giỏi, 17/19 địa phương đạt loại khá.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đinh Ngọc Vỹ - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giao UBND huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 05 năm và hàng năm phải đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh gắng với phát triển kinh tế - xã hội, đây là những vấn đề lớn, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài của Đảng và Nhà nước ta; ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo việc phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự huyện với các cơ quan, đơn vị, các địa phương việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên gắn với quản lý, chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết được việc làm theo từng địa bàn trong khu vực phòng thủ; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Tập trung xây dựng lực lượng thường trực của quân sự, công an đúng, đủ biên chế mới theo quy định, Vững mạnh về chính trị tinh thần, nâng cao chất lượng hoạt động sẵn sàng chiến đấu và trình độ tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách, tạo được niềm tin, khí thế mới, sức mạnh mới để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.”

Đồng chí Đinh Ngọc Vỹ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận và nhấn mạnh một số nội dung: “Trong thời gian tới, cần tiếp tục phát huy những ưu điểm trong thời gian qua; triệt để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội của huyện thực hiện tốt chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo triển khai có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nắm, dự báo tình hình, tham mưu xử trí linh hoạt các tình huống, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về quốc phòng, an ninh; xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Phối hợp triển khai hiệu quả Kết luận số 64-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị (Khoá X) Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đồng chí Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện kết luận tại hội nghị

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 07 tập thể và 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ giai đoạn 2019 – 2024.

Đồng chí Đinh Ngọc Vỹ, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ

Đồng chí Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện huyện tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích 05 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Văn Tân

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1498

Tổng số lượt xem: 4334661