Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Hội nghị phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ

19/05/2024 10:36    41

Quang cảnh tại hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Sáng ngày 17/5/2024, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thường trực Huyện ủy Ba Tơ tổ chức Hội nghị chuyên đề, nhằm đánh giá kết quả cũng cố, kiện toàn chi bộ Quân sự xã, thị trấn và công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân trên địa bàn huyện. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Thị Bắc, UVBTVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham giúp việc Huyện ủy; lãnh đạo Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn.

Đồng chí Phạm Xuân Quây, Phó ban Tổ chức Huyện ủy thông qua báo cáo về phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ

Theo số liệu báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, hiện nay tổng số lực lượng dân quân trên địa bàn huyện hiện nay là 1.928 người, tổng số đảng viên trong lực lượng dân quân là 203 đồng chí. Trong đó: Dân quân thường trực có 49 đồng chí, đảng viên 24 đồng chí; Dân quân cơ động có 560 đồng chí, đảng viên là 57 đồng chí; Dân quân binh chủng có 405 đồng chí, đảng viên 09 đồng chí; dân quân tạo chỗ có 837 đồng chí, đảng viên 113 đồng chí.

Hiện nay 19/19 xã, thị trấn có chi bộ quân sự. Trong đó, có 09 chi bộ có chi ủy, chiếm tỷ lệ 47,36% so với tổng số chi bộ quân sự,  tổng số chi ủy viên 28 đồng chí, 19/19 cho bộ quân sự có chức danh Phó Bí thư; tổng số dân quân Thường trực, dân quân cơ động là 609 cán bộ, chiến sĩ. Trong đó, là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Quân sự là 81 đồng chí, chiếm tỷ lệ 13,3% so với tổng lực lượng dân quân Thường trực và dân quân cơ động.

Những năm qua, Chi ủy Chi bộ quân sự thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ và trong lực lượng dân quân, kịp thời triển khai, quán triệt cho lực lượng nắm vững và gương mẫu chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Chi bộ Quân sự các xã, thị trấn phát huy tốt vai trò vị trí là hạt nhân chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu kịp thời cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã, thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần tăng cường, cũng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Từ năm 2021 đến nay, Đảng ủy xã, thị trấn đã xây dựng 05 Chi bộ quân sự có Chi ủy, nâng tổng số chi bộ quân sự có chi ủy hiện nay là 09 chi bộ, chú trọng đến công tác tuyển chọn đề nghị bổ nhiệm cán bộ đảm bảo phẩm chất chính trị, trình độ và năng lực công tác nên chất lượng đội ngũ cán bộ trong Ban chỉ huy Quân sự xã, thị trấn ngày càng được nâng lên.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng luôn được chi bộ Quân sự xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình. Do đó, chất lượng đảng viên trong lực lượng dân quân thường trực, dân quân cơ động ngày càng được nâng lên. Từ năm 2021 đến nay Chi bộ quân sự xã đã tạo nguồn 72 quần chúng ưu tú và đã được cử đi bồi dưỡng lớp nhận thức về Đảng và đã có 56 đảng viên đã được kết nạp vào Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi cũng như những khó khăn trong công tác tạo nguồn, đề ra những phương hướng nhằm tăng tỷ lệ kết nạp đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ ngày càng cao.

Về những nhiệm vụ trong thời gian đến, Huyện ủy Ba Tơ yêu cầu các Đảng ủy cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên và lực lượng dân quân, tập trung xây dựng cán bộ, Đảng viên và chiến sĩ trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Ban chỉ huy, nhất là công tác nhân sự đại hội chi bộ quân sự nhiệm kỳ 2025-2027; phấn đấu 100% đồng chí Chỉ huy trưởng đủ tiêu chuẩn cơ cấu tham gia cấp ủy xã, thị trấn nhiệm kỳ 2023-2030.

Tấn Minh

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1284

Tổng số lượt xem: 4334607