Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Hội nghị đánh giá công tác Cải cách hành chính, Đề án 06, Chuyển đổi số quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

08/04/2024 16:43    132

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 4/4/2024, UBND huyện Ba Tơ tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Cải cách hành chính (CCHC), Đề án 06, Chuyển đổi số quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Hội nghị do đồng chí Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Giang Nam, Lữ Đình Tích – Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì. Dự hội nghị có các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số, thành viên Tổ Đề án 06 của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Trong quý I năm 2024, công tác CCHC của huyện tiếp tục được triển khai theo Kế hoạch CCHC năm 2024 của UBND tỉnh, huyện và đạt được những kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành được tăng cường, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm, đã hoàn thành đúng tiến độ 94 nhiệm vụ, ở 8 nội dung thuộc 6 lĩnh vực CCHC theo Kế hoạch CCHC năm 2024 của huyện, đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Trong quý I, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã thị trấn đã phát huy hiệu quả, chất lượng hoạt động, nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức, cá nhân khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ có phát sinh trực tuyến trên địa bàn huyện là 3.529/4.607 hồ sơ, đạt tỉ lệ 76,6%. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ 97,6%.

Đồng chí Phạm Quý Đức – Trưởng phòng Nội vụ báo cáo công tác Cải cách hành chính trong quý I và những nhiệm vụ trọng tâm quý II

Về công tác chuyển đổi số đã có chuyến biến tích cực trong phát triển chính quyền điện tử, kinh tế số, phát triển xã hội số, công tác an toàn, an ninh thông tin. Trong quý 1 năm 2024, tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận cấp huyện đạt gần 99,2%. Cấp xã tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt hơn 88,6%. Cấp huyện tổng hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến một phần đạt 278/278 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Số hồ sơ có phát sinh dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 77/77 hồ sơ, đạt 100%. Cấp xã, hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyệt một phần đạt 86,5%; hồ sơ có phát sinh dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 48/48, đạt 100%.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị điều hành thảo luận

Về triển khai thực hiện Đề án 06, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong quý I, năm 2024, đúng tiến độ. Các dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, người dân đã bắt đầu làm quen với nhiều dịch vụ công trực tuyến. Các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử các lĩnh vực đã được triển khai và thực hiện giúp người dân tiết kiệm thời gian khi làm thủ tục.

Đồng chí Trần Thanh Hoài – Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu ý kiến về tình hình chi trả trợ cấp qua thẻ ATM cho các đối tượng Người có công, đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quý I, năm 2024 công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của huyện vẫn còn tồn tại, hạn chế. Cụ thể, việc khắc phục các chỉ số thành phần còn thấp trong cải cách hành chính năm 2023 ở một số địa phương chưa chuyển biến mạnh; công tác thu hút đầu tư của huyện khả năng không cao bằng năm trước; sáng kiến đổi mới, sáng tạo trong công tác CCHC, công tác cải cách thủ tục hành chính chưa nhiều; số đơn vị sự nghiệp đảm bảo có thu một phần còn khó khăn; công tác chuyển đổi số ở một số xã vẫn còn tồn tại, hạn chế, chủ yếu là trình độ dân trí chưa cao, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ công tác chuyển đổi số còn hạn chế…Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, để triển khai thực hiện các công tác trên đạt hiệu quả tại đơn vị, địa phương mình.

Đồng chí Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Phạm Xuân Vinh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan của huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC, chuyển đổi số, Đề án 06. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tổ chức rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong quý I năm 2024 chưa đạt, hoặc đạt thấp, để đề ra phương án, kế hoạch, giải pháp hữu hiệu, khẩn trương nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của tỉnh, của huyện ngay trong quý II, để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2024. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về tầm quan trọng, sự cần thiết, tiện ích của công tác CCHC, chuyển đổi số, Đề án số 06. Trong thực hiện phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ kết quả và rõ trách nhiệm. Cơ quan, đơn vị, địa phương nào không hoàn thành, hoặc thực hiện chưa tốt thì lãnh đạo và công chức, viên chức được phân công nhiệm vụ trực tiếp của cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

                                                                       Hữu Phát

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2504

Tổng số lượt xem: 4488401