Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Hiệu quả sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” trên địa bàn miền núi Ba Tơ

22/06/2024 18:37    66

Lãnh đạo UBND huyện trực tiếp kiểm tra, giám sát vốn tín dụng chính sách tại xã

Sau gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, người dân huyện miền núi Ba Tơ có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Nguồn vốn ưu đãi được triển khai rộng khắp tại các xã trên địa bàn huyện, nhất là các xã vùng cao, đã hỗ trợ đắc lực chương trình phát triển kinh tế - xã hội, làm rạng sáng hơn một chính sách mang đầy tính nhân văn.

Dấu ấn nổi bật và hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách (TDCS) là sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã giúp cho 36.072 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, đưa tổng dư nợ TDCS đến 20/6/2024 đạt 447.519 triệu đồng tăng 299.843 triệu đồng so năm 2014 (tăng trên 203%), với trên 7.866 hộ nghèo và đối tượng chính sách còn dư nợ; tạo điều kiện cho trên 5.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 1.221 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, 2.443 lao động được tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, 138 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; đầu tư xây dựng 2.930 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, 2.446 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác sang Phòng giao dịch NHCSXH huyện khi chưa có Chỉ thị số 40-CT/TW là 450 triệu đồng. Đến ngày 20/6/2024, nguồn vốn nhận ủy thác đạt 11.545 triệu đồng, tăng 11.095 triệu đồng (tăng 2.465,55%)  so năm 2014, chiếm 2,5% so tổng nguồn vốn TDCS, tập trung chủ yếu cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, năm sau đều cao hơn năm trước. Có thể nói, kết quả đạt được qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn huyện Ba Tơ đã khẳng định rõ nét sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, thiết thực, mang tính đột phá của Đảng, Nhà nước đối với thực hiện tín dụng Chính sách xã hội. Qua đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước đề ra.

Để Chỉ thị số 40-CT/TW nhanh chóng đi vào cuộc sống, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Tơ đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy ban hành nhiều văn bản về tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và các văn bản liên quan của Chính phủ, của tỉnh, của huyện tới 100% các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là hoạt động thường xuyên, tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận thức rõ trách nhiệm đối với việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng Chính sách xã hội, thường xuyên bám sát nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW trong chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại cơ sở, đưa nội dung này vào các thông báo kết luận, nghị quyết phiên họp thường kỳ, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt cần quan tâm triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Từ “đòn bẩy” của nguồn vốn TDCS cùng với các chương trình khác đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến cuối năm 2023 còn 23,55%. Thông qua các chương trình TDCS đã góp phần giúp 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 7 sản phẩm OCOP tại các xã: Ba Vì, Ba Tô, Ba Thành, Ba Động và thị trấn Ba Tơ.

Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện kiểm tra mô hình nuôi cá của ông Phạm Văn Đá- Thị Trấn Ba Tơ

Ông Nguyễn Văn Lộc – Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ba Tơ khẳng định: Với việc triển khai sâu rộng, quyết liệt Chỉ thị số 40-CT/TW trên địa bàn huyện đã tạo cuộc cách mạng về nhận thức, hành động; thúc đẩy mạnh mẽ thay đổi tư duy và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách về tín dụng, tạo kênh dẫn vốn giúp cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác tiếp cận với dịch vụ tài chính nhanh chóng, thuận lợi, an toàn, tiết kiệm thời gian, chi phí, sử dụng vốn có hiệu quả phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên làm giàu, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đặc biệt đã làm thay đổi một cách rõ rệt về tình trạng trông chờ ỷ lại của một số hộ đồng bào DTTS; ngăn chặn, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen cơ sở...

Nhằm phát huy hiệu quả thiết thực Chỉ thị 40-CT/TW đi vào cuộc sống. Thời gian đến, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục bố trí nguồn ngân sách địa phương ủy thác cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, bảo đảm 100% người nghèo và các đối tượng chính sách đủ điều kiện và có nhu cầu đều được vay vốn. Triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi mới của Chính phủ, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm 2024 và các năm tiếp theo./.

                                                                        Thanh Hoàng

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2169

Tổng số lượt xem: 4469939