Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 12/2020 từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

18/03/2020 20:55    383

Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 12/2020 từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

Tài liệu đính kèm: 49185.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3755

Tổng số lượt xem: 4488418