Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 11/2020 từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)

18/03/2020 20:53    334

Chương trình công tác của Lãnh đạo Thường trực HĐND và UBND huyện (Tuần 11/2020 từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)

Tài liệu đính kèm: 48892.pdf

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1628

Tổng số lượt xem: 4323162