Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN: NỘI DUNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, NÉT ĐẸP VĂN HÓA CẦN NHÂN RỘNG

24/07/2023 09:38    1663

Một buổi Lễ chào cờ tại trụ sở làm việc Huyện ủy Ba Tơ

Chào cờ và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, một trong những cách thể hiện tình yêu thiêng liêng với Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân. Thông qua Lễ chào cờ, nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, lý tưởng cách mạng và lòng tự hào dân tộc; đồng thời nhắc nhở mọi người giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Thực hiện Công văn số 368-CV/HU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chỉ đạo thực hiện thống nhất nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca; theo đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca, có thể hát kết hợp bài Quốc ca có lời hoặc không lời trên nền nhạc được ghi âm sẵn; tùy tình hình thực tế có thể tổ chức nghi thức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca vào sáng thứ hai của tuần đầu tiên trong tháng.

Từ đó đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã duy trì tổ chức chào cờ và hát Quốc ca vào sáng thứ hai của tuần đầu tiên trong tháng; Lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm, đúng ý nghĩa; đồng thời thể hiện  nét đẹp văn hóa công sở cần được duy trì và nhân rộng. 

Xác định chào cờ đầu tuần là nội dung sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, trong thời gian qua, các cơ quan, địa phương, đơn vị trong huyện đã triển khai thực hiện và duy trì một cách nghiêm túc việc chào cờ vào sáng thứ 2 của tuần đầu tiên trong tháng. Tại buổi Lễ chào cơ, bài Quốc ca vang lên bằng chính giọng hát của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ LLVT ở các cơ quan, địa phương, đơn vị, thể hiện sự hào hùng và thiêng liêng, ...

Sau lễ chào cờ, là phần sinh hoạt chính trị dưới cờ; hầu hết các cơ quan, địa phương, đơn vị đều có nội dung đọc mẫu chuyện về Bác gắn với chuyên đề trong năm, trong quý và các ngày kỷ niệm của địa phương, đất nước; đại diện công đoàn, lãnh đạo cơ quan đánh giá hoạt động công đoàn, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng của cơ quan, địa phương, đơn vị và triển khai nhiệm vụ của tháng tiếp theo. Đồng thời, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; trong đó, nhấn mạnh mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần chủ động, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Buổi Lễ chào cờ đầu tuần tại trụ sở làm việc xã Ba Động

Việc tổ chức và duy trì nghiêm túc lễ chào cờ thành một nền nếp sinh hoạt chính trị là việc làm cần thiết để góp phần giáo dục, nâng cao lòng tự hào dân tộc, nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trên mọi mặt công tác vì sự hài lòng của nhân dân. Đồng thời nhắc nhở cán bộ, đảng viên, người lao động… tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chào cờ đầu tuần là việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, không chỉ thể hiện niềm tự hào dân tộc mà còn giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ chuyên môn. Vì thế, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã tổ chức chào cờ đầu tuần và hát Quốc ca trang nghiêm, đúng ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực. Đây là nội dung sinh hoạt chính trị, nét đẹp văn hóa công sở cần được duy trì và nhân rộng.

Công Điệp -  Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2114

Tổng số lượt xem: 4469856