Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tơ tổ chức phiên họp Quý III năm 2023

13/10/2023 11:34    101

Quang cảnh cuộc họp

Sáng ngày 10/10/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tơ tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động Quý III và triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2023.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lữ Đình Tích - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; tham dự có đồng chí Trần Thanh Hoàng  – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện cùng các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Đồng chí Trần Thanh Hoàng  – Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện báo cáo dự thảo kết quả hoạt động Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện quý III; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023

Quý III/2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Ban đại diện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đồng thời chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp các ban, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương các xã, thị trấn triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Tính đến ngày 30/9/2023, tổng dư nợ đạt trên 398 tỷ đồng/15 chương trình tín dụng 7.557 hộ vay với 200 tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng 48 tỷ đồng so với đầu năm tốc độ tăng trưởng 13,68%, đạt 99,87% so với kế hoạch. Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trong việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, chất lượng hoạt động tín dụng, quản lý nợ, đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, thu lãi giúp cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội được duy trì ổn định hiệu quả.

 Quý III/2023, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/01/2023 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2023/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. Nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu giảm nợ quá hạn. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng. Vận động người vay tham gia gửi tiết kiệm; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lữ Đình Tích - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tín dụng chính sách thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý trong việc thực hiện hoạt động của Ban đại diện trong thời gian tới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân về chính sách tín dụng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền từ huyện đến xã và các tổ chức chính trị xã hội, tổ tiết kiệm vay vốn trong việc nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác; làm tốt công tác huy động tiền gửi từ cộng đồng dân cư để bổ sung nguồn vốn vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng chí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xử lý dứt điểm các tồn tại, nhất là giảm nợ xấu, nợ quá hạn.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường chỉ đạo các tổ chức Hội đoàn thể cấp xã, chủ động rà soát nhu cầu vay vốn của các hộ trên địa bàn để triển khai cho vay khi có nguồn vốn; các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nội dung ủy thác đã ký với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc bình xét cho vay, tránh trường hợp vay sai quy định, sử dụng vốn sai mục đích, trục lợi chính sách; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh góp phần thực hiện tốt các hoạt động trong quý IV năm 2023.

Văn Tân

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1580

Tổng số lượt xem: 4337765