Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Ba Tơ đẩy mạnh huy động vốn qua tổ chức, cá nhân

02/12/2023 19:20    92

Người dân trên địa bàn gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Cùng với nhiệm vụ chính trị để thực hiện chuyển tải nguồn vốn cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Tơ làm tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm từ các tổ chức, cá nhân để tạo thêm nguồn vốn, góp phần tạo thêm cơ hội cho nhiều người dân trên địa bàn vay vốn (đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo), phục vụ đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xác định huy động tiền gửi tiết kiệm là một trong những nhiệm vụ trong việc tăng thêm nguồn lực, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn. Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Tơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động vốn qua các tổ chức, cá nhân.

Hàng tháng, thông tin về lãi suất huy động được công khai minh bạch, đầy đủ tại trụ sở Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện, tại các điểm giao dịch xã, các kênh tuyên truyền tại địa phương nên đã nhận được sự hưởng ứng từ các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trên địa bàn huyện tham gia gửi tiền tiết kiệm.

Được biết Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã ký kết chương trình phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện, trong đó có nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền về Phong trào “Ba Tơ chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; Kế hoạch “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” nhằm kêu gọi các tổ chức và cá nhân trong và ngoài huyện tăng cường nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

Tính đến thời điểm này, tổng số tiền huy động tiết kiệm các tổ chức, các nhân trên 39 tỷ đồng (tập trung nhiều nhất là người dân tại các xã Ba Vinh, Ba Điền, Thị trấn Ba Tơ…), tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đã gửi trên 7 tỷ đồng.

Nguồn vốn huy động được đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn vốn cho vay; bảo đảm nguồn vốn vay cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện miền núi Ba Tơ để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững./.

                                Văn Tân – Thanh Hoàng

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1357

Tổng số lượt xem: 4323167