Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Đẩy mạnh thực hiện công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

04/11/2023 14:04    33

Hội nghị cung cấp thông tin công tác Dân số và phát triển trong tình hình mới cho cán bộ thôn và người có uy tín trên địa bàn huyện

Để nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn, những năm qua, huyện Ba Tơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động, thực hiện các chính sách về dân số trong tình hình mới. Nhờ vậy, công tác dân số và phát triển của huyện nhà đã có nhiều khởi sắc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Hiện nay dân số toàn huyện Ba Tơ là 62.695 người, trong đó dân tộc Hrê chiếm 84%, còn lại là dân tộc kinh và một số dân tộc khác. Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Công tác dân số trong tình hình mới”, với 6 nhóm mục tiêu gồm: Kiểm soát mức sinh; cân bằng giới tính; tận dụng dân số vàng; thích ứng già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, Huyện ủy Ba Tơ đã tổ chức quán triệt nội dung của Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các phòng ban, cơ quan, đơn vị của huyện và lãnh đạo các đạo các địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 21-NQ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện nghị quyết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Ngoài ra, các chỉ tiêu về dân số và phát triển được huyện xây dựng và đưa vào nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; các chương trình hành động; Nghị quyết của HĐND; kế hoạch của UBND huyện về kế hoạch phát triển KT - XH các giai đoạn, từng năm của huyện, để chỉ đạo thực hiện.

Thể trạng học sinh trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện

Nhờ vậy, những năm qua, công tác dân số của huyện Ba Tơ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, đã khống chế được tốc độ gia tăng dân số thành công, đạt mức sinh thay thế dưới mức 2,3 con trên 1 cặp vợ chồng. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của huyện Ba Tơ năm 2020 đạt 0,85%, năm 2021 đạt 0,75%, năm 2022 đạt 0,95%, dự kiến năm 2023 đạt 0,88%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm dần từng năm, từ 26,1%  của năm 2020, xuống còn 24,3% vào năm 2022, dự kiến năm 2023 đạt 23,1%. Tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 98,5%. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức về dân số và phát triển trong tình hình mới đã có chuyển biến tích cực. “Mỗi cặp vợ chồng có 2 con, nuôi con khỏe, dạy con ngoan” đã trở thành chuẩn mực, lan toả trong toàn xã hội. Cùng với đó công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, phong trào thể dục, thể thao phát triển mạnh, đời sống người dân ngày càng được nâng lên về mọi mặt đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện. 

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ em

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác dân số và phát triển trong tình hình mới trên địa bàn huyện Ba Tơ vẫn còn đối mặt với những khó khăn, thách thức. Cụ thể, tình trạng tảo hôn trong những năm qua có giảm, nhưng chưa bền vững. Đây là vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số, gia tăng trẻ bị suy dinh dưỡng, đói nghèo, thất học, bạo lực gia đình và nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến gia đình và xã hội. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn ở ngưỡng cao trong mức quy luật tự nhiên từ 103 - 107 bé trai/100 bé gái. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm dần qua từng năm, nhưng vẫn còn cao, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao, đến cuối năm 2022 tỉ lệ hộ nghèo của huyện còn hơn 29%. Cùng với đó, công tác truyền thông về dân số trong tình hình mới, theo tinh thần Nghị quyết số 21 Ban chấp hành Trung ương Đảng ở một số địa phương hiệu quả chưa cao, nội dung truyền thông còn tập trung nặng vào kế hoạch hóa gia đình.

Sân khấu hóa tuyên truyền công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Để đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới, thực hiện chuyển trong tâm công tác dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, đòi hỏi các cấp các ngành, các địa phương trên địa bàn huyện cần tăng cường triển khai công tác truyền thông, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân. Trong đó, trọng tâm là 6 mục tiêu của công tác dân số và phát triển trong tình hình mới, phù hợp với các nhóm đối tượng về độ tuổi và nhóm dân số đặc thù. Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ dân số, cộng tác viên dân số thôn, bản. Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở y tế, phấn đấu để mọi người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản một cách thuận lợi, tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản có chất lượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS giai đoạn 2015 - 2025”; thực hiện có hiệu quả ổn định quy mô dân số; đảm bảo cơ cấu dân số. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác dân số. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác dân số trên địa bàn huyện.

                                                                        Hữu Phát

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 888

Tổng số lượt xem: 2970507