Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Đại hội đại biểu Hội Luật gia huyện Ba Tơ khóa IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029

15/06/2024 09:27    46

Đồng chí Bùi Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện phát biểu khai mạc Đại hội

Chiều ngày 11/6/2024, Hội Luật gia huyện Ba Tơ long trọng tổ chức Đại hội Hội Luật gia lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tham dự tại Đại hội về phía tỉnh có đồng chí Hà Văn Huy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi; về phía huyện Ba Tơ có các đồng chí Lương Xuân Hạ, UVBTVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Lữ Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Thượng Tá Phạm Ngọc Chính, Phó Trưởng Công an huyện; đồng chí Bùi Thanh Hải, Phó Chủ tịch Hội luật gia huyện và toàn thể hội viên Hội Luật gia huyện Ba Tơ.

Đại biểu tham dự tại Đại hội

5 năm qua với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn thể hội viên Hội Luật gia huyện đã vượt khó đi lên phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội Hội Luật gia huyện khoá III, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Cụ thể, công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật; giám sát, phản biện xã hội được chú trọng thực hiện. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý được tăng cường, việc tư vấn pháp luật được thực hiện thường xuyên tại Hội Luật gia huyện và trong một số trường hợp khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, thị trấn với các nội dung chủ yếu thuộc lĩnh vực dân sự như: Đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hôn nhân gia đình, thừa kế và tham gia cùng tổ tư vấn của huyện tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết các vụ việc khiếu nại còn tồn đọng, kết quả đã hướng dẫn hơn 49.000 hồ sơ căn cước công dân, 3.814 hồ sơ định danh điện tử, tư vấn cụ thể cho 43 trường hợp; Phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, thanh tra, tư pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở và trực tiếp tham gia giải quyết một số vụ việc khi được UBND huyện mời, tổng số vụ việc khiếu nại hội viên Luật gia tham mưu cho Thủ trưởng cùng cấp đã giải quyết dứt điểm 10 vụ việc.

Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân huyện báo cáo tham luận

 Thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2019-2022. Chi hội Luật gia khối chính quyền đã chú trọng việc củng cố và hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải cho 146 tổ hòa giải với tổng số 708 hòa giải viên. Thường trực Hội Luật gia huyện phối hợp với Phòng Tư pháp trực tiếp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho 19 xã, thị trấn với 814 lượt người tham dự; phối hợp với Hội Nông dân huyện, trực tiếp tập huấn hòa giải ở cơ sở tại huyện cho 87 người; phối hợp với Phòng Dân tộc huyện tập huấn tại huyện 01 lớp với 64  người là cán bộ Tư pháp, hòa giải viên, người có uy tín 19 xã, thị trấn về một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Công tác phát triển hội viên được chú trọng, các chi hội Luật gia được tổ chức theo Chi bộ, Đảng bộ cơ sở nhằm đảm bảo sự lãnh đạo kịp thời của cấp ủy Đảng với Chi hội Luật gia, tổng số hội viên hiện nay là 56 người.

Đồng chí Lữ Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hà Văn Huy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Lữ Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời các đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ mới, Hội Luật gia huyện tiếp tục đẩy mạnh quán triệt học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước về hoạt động của Hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hoạt động phải đảm bảo đúng Điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội; bám sát và thiết thực phục vụ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và phục vụ Nhân dân. Tiếp tục phát triển tổ chức hội cơ sở, phát triển hội viên và nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, hội viên; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của hội viên trong công tác; kết nạp hội viên luật gia trẻ tham gia vào Hội. Đẩy mạnh vận động các hội viên Luật gia tham gia góp ý xây dựng các dự án luật và các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia tích cực và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở; tham gia tích cực vào công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính phòng chống tham nhũng.

Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại Đại hội

Đại hội đã tiếp hành bầu 06 luật gia vào Ban Chấp hành Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2024 – 2029, kết quả đồng chí Bùi Thanh Hải, được Đại hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Luật gia huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2024 -2029; bầu đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2024 – 2029; thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tấn Minh

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2185

Tổng số lượt xem: 4470030