Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Đại hội đại biểu các DTTS huyện Ba Tơ lần IV, năm 2024 thành công tốt đẹp

06/06/2024 10:46    51

Quang cảnh Đại hội

Sáng ngày 01/6/2024, huyện Ba Tơ đã tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ IV giao đoạn năm 2024-2029, với chủ đề: “Các dân tộc huyện Ba Tơ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững’’.

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tấn Đức - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Đức Thọ - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đồng chí Hồ Ngọc Thịnh - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Về phía huyện Ba Tơ có đồng chí Nguyễn Văn Huy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Phạm Xuân Vinh – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Ba Tơ lần thứ IV năm 2024; các Phó chủ tịch UBND huyện; Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện; nguyên lãnh đạo huyện Ba Tơ qua các nhiệm kỳ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 52 nghìn người các Dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Tơ. 

Theo báo cáo tại Đại hội, huyện Ba Tơ có 82,2% là người Dân tộc thiểu số trong tổng số 63.493 người dân trên địa bàn huyện. Sau 5 năm (2019 – 2024), thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Ba Tơ lần thứ III, năm 2019 và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ba Tơ lần thứ XIX, huyện đã hoàn thành tốt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra theo Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS huyện Ba Tơ lần thứ III. Giai đoạn 2019 – 2024. Các đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Ba Tơ phát huy truyền thống cách mạng, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tự giác chấp hành và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tương thân, tương ái; nỗ lực cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà xây dựng quê hương Ba Tơ ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Phạm Giang Nam – Phó chủ tịch UBND huyện. Phó Ban chỉ đạo Đại hội báo cáo tại Đại hội

Cùng với đó, từ nguồn vốn Chương trình 135, Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới... Huyện Ba Tơ đã đầu tư hơn 600 tỷ đồng thực hiện hàng trăm công trình giao thông, thủy lợi, trường học, nước sinh hoạt, nhà văn hóa, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Qua đó đã tạo động lực góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn ở các địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2019 - 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 10,1%/năm. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 46,7 triệu đồng/người/năm. Năm 2023, huyện Ba Tơ đã giảm được 6% hộ nghèo, đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 23,55%.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội

Công tác giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng đồng bào DTTS được các cấp ủy, chính quyền địa phương chú trọng. Ngoài quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp phù hợp tạo điều kiện cho con em DTTS đến trường thuận lợi, huyện cũng thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh là người đồng bào DTTS.  Hiện nay, trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện cũng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao và được nhân rộng; trình độ dân trí vùng đồng bào DTTS đã được nâng lên, nhiều gia đình có con em hiếu học và có trình độ đại học, trên đại học, có nhiều đóng góp cho xã hội và địa phương.

Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Ba Tơ chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội

Về y tế, người nghèo, đồng bào DTTS ở vùng khó khăn được cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí; 100% xã có trạm y tế, số trạm y tế có bác sĩ đạt 100%, đảm bảo khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đời sống của người Dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ba Tơ đã phát triển về mọi mặt so với năm 2019. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là vẫn còn một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Một số lĩnh vực có phát triển nhưng chưa xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện như, công tác xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng chũi liên kết sản xuất nông lâm nghiệp mang lại giá trị cao….

Đại biểu Phạm Y Hòa, xã Ba Thành báo cáo cáo luận tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe nhiều ý kiến, bài tham luận của Người có uy tín; cán bộ làm công tác dân tộc từ cơ sở; người làm kinh tế giỏi có nhiều góp cho công đồng chia sẻ những kinh nghiệm trong vận đồng bào DTTS tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cũng như thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Huy – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao công tác Dân tộc, việc thực hiện chính sách Dân tộc của các cấp ủy, chính quyền; biểu dương tinh thần đoàn kết, nổ lực vươn lên của Nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí đề nghị Các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các Dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện phát huy những kết quả đã đại được trong giai đoạn vừa qua, tiếp tục xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên trong phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, thoát nghèo bền vững cho xứng tầm với tiền năng, ưu thế của huyện.

Đồng chí Trần Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trần Hoàng Tuấn ghi nhân, đánh giá cao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Ba Tơ trong phát triển KT-XH, ổn định quốc phòng- an ninh ở địa phương. Để tiếp tục phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cho rằng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân các dân tộc huyện Ba Tơ cần tiếp tục quan tâm chăm lo và phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tăng cường công tác đào tạo, giải quyết việc làm. Phó chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Ba Tơ cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết; nêu cao ý thức tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên trong học tập, lao động sản xuất, tiết kiệm tích lũy để làm giàu chính đáng cho bản thân, cho gia đình mình và cho xã hội. Các dân tộc thiểu số cần phải nỗ lực hơn trong phát triển kinh tế, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và đẩy lùi các hủ tục lạc hậu.

Lãnh đạo huyện Ba Tơ trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc

Đại hội đã hiệp thương cử 51 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh. Đồng thời, đại diện Đoàn Chủ tịch đã thông qua Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu huyện Ba Tơ lần thứ IV năm 2024 với 14 chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt được trong giai đoạn 2024 - 2029. Dịp này, Ban Tổ chức Đại hội đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ cho 19 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, đóng góp trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của địa phương giai đoạn 2019 - 2024.

Đồng chí Phạm Xuân Vinh– Chủ tịch UBND huyện phát biểu bế mạc Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Vinh – Chủ tịch UBND huyện tiếp thu những ý kiến chỉ đạo mà đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo tại Đại hội. Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh nhấn mạnh Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Ba Tơ lần thứ IV năm 2024 là dịp để biểu dương, tôn vinh những đóng góp của đồng bào các DTTS trong huyện đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống đoàn kết, một lòng son sắt theo Đảng và Bác Hồ kính yêu. Đảng bộ và nhân dân huyện Ba Tơ tin tưởng rằng, đồng bào các DTTS huyện nhà sẽ tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, lao động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, hội nhập, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng thôn, khu dân cư, địa phương mình ngày càng khang trang, sạch đẹp, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Ba Tơ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                                                            Hữu Phát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1191

Tổng số lượt xem: 4334386