Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ


# Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải file
1 810/UBND Vv ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 06/05/2022
2 342/UBND V/v đăng ký mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2022 03/03/2022
3 317/UBND Vv báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công và công khai tài sản công (lần 2) 25/02/2022
4 34/KH-UBND Về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 22/02/2022
5 1753/UBND V/v bổ sung thông tin xe ô tô thuộc diện dôi dư sau khi thực hiện phương án sắp xếp lại 14/10/2021
6 1160/UBND V/v rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản công phục vụ lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2020 29/07/2021
7 2420/QĐ-UBND Về việc thanh lý nhà lớp học thuộc Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Ba Tơ 15/07/2021
8 2418/QĐ-UBND Về việc thanh lý nhà lớp học thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Trang 15/07/2021
9 2417/QĐ-UBND Về việc thanh lý các nhà lớp học thuộc Trường Mầm non Ba Thành 15/07/2021
10 2416/QĐ-UBND Về việc thanh lý nhà lớp học thuộc Trường Tiểu học Ba Vì 15/07/2021
11 2248/QĐ-UBND Về việc thanh lý nhà lớp học thuộc Trường Mầm non Ba Liên, huyện Ba Tơ 08/07/2021
12 2227/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện bán thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung, biển kiểm soát 76B- 1248, nhãn hiệu FORD của UBND huyện 06/07/2021
13 456/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Xuôi để xây dựng công trình: Đập dâng Nước Đọt, xã Ba Bích; Địa điểm xây dựng: Xã Ba Bích, huyện Ba Tơ 21/06/2021
14 405/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Thị Nói để xây dựng công trình: Đầu tư di dời Trung tâm hành chính xã Ba Giang mới; Địa điểm xây dựng: Xã Ba Giang, huyện Ba Tơ 21/06/2021
15 62/TTr-UBND Về việc xin điều chuyển xe ô tô phục vụ công tác chung cho UBND huyện Ba Tơ 14/04/2021
16 373/UBND Vv rà soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng hiện có 22/03/2021
17 1005/QĐ-UBND Về việc thanh lý cổng chào của UBND thị trấn Ba Tơ tại Tổ dân phố Đá Bàn 15/03/2021
18 300/UBND Vv ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công 10/03/2021
19 72/BC-UBND Về việc tình hình thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2020 trên địa bàn huyện 03/03/2021
20 68/BC-UBND Tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020 03/03/2021
21 190/UBND V/v thống nhất xây dựng phần mềm quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 08/02/2021
22 559/QĐ-UBND Về việc thay đổi công năng và điều chỉnh kết cấu một số phòng làm việc của trụ sở làm việc UBND xã Ba Tiêu thành phòng làm việc bộ phận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 27/01/2021
23 133/UBND Vv triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/01/2021 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 27/01/2021
24 123/UBND Vv thực hiện báo cáo tài sản công được quản lý, sử dụng năm 2020 26/01/2021
25 152/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Đặng Văn Lâm để xây dựng công trình: Dự án thành phần 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 địa điểm xây dựng: Xã Ba Động, huyện Ba Tơ 20/01/2021
26 23/BC-UBND Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 18/01/2021
27 54/UBND Vv dự án dở dang thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a) giai đoạn 2016-2020 13/01/2021
28 39/UBND Vv thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và mua sắm trang thiết bị của các xã, thị trấn trong 02 năm 2018,2019 08/01/2021
29 01/TTr-UBND Về việc xin chủ trương thanh lý và bố trí xe ô tô phục vụ công tác chung của UBND huyện Ba Tơ 04/01/2021
30 686/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông (bà) Phạm Văn Xăm để xây dựng công trình: nâng cấp, mở rộng đường 30/10 (giai đoạn 2) và đường trục chính ven hồ Tôn Dung tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ 28/12/2020

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 749

Tổng số lượt xem: 825262