Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 182/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 12/6/2024 12-06-2024
2 1214/UBND V/v giải quyết nội dung đơn đề nghị của 03 hộ dân thôn Suối Loa, xã Ba Động 06-06-2024
3 171/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ 31-05-2024
4 1108/UBND V/v tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV 27-05-2024
5 131/TB-UBND Về việc hoãn cuộc họp đối thoại lần 1 với ông Võ Văn Hiệp thường trú tại TDP Tài Năng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 08-05-2024
6 42/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ 20-02-2024
7 41/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 20-02-2024
8 20/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ 24-01-2024
9 19/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 24-01-2024
10 157/UBND Vv trả lời đơn của công dân Nguyễn Thị Nguyệt 23-01-2024
11 03/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ 04-01-2024
12 02/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 04-01-2024
13 482-TB/HU Lịch tiếp công dân định kỳ của Bí thư Huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện năm 2024 29-12-2023
14 488/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ năm 2024 26-12-2023
15 2758/UBND Vv trả lời đơn của công dân Trần Thanh Minh 05-12-2023
16 465/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ 30-11-2023
17 464/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2023 30-11-2023
18 2551/UBND Vv trả lời nội dung yêu cầu của ông Đỗ Thế (vợ là bà Lê Thị Bính), tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 23/10/2023 13-11-2023
19 310/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ 13-09-2023
20 1934/UBND V/v ông Trần Viết Thành, thường trú tại Tổ 3, thôn Giá Vực, xã Ba Vì, xin thuê đất tại xã Ba Vì 29-08-2023
21 1935/UBND Vv xin gia hạn thuê đất đố với thửa đất 223, tờ bàn đồ số 29, thôn Giá Vực, xã Ba Vì 29-08-2023
22 1749/UBND V/v trả lời đơn đề nghị của 03 công dân Trần Thị Mận, Phạm Thị Đào, Phạm Bảy, địa chỉ tại thôn Suối Loa, xã Ba Động 14-08-2023
23 280/TB-UBND Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại ông Phạm Thân và bà Lương Thị Công 09-08-2023
24 1681/UBND Vv kiểm tra, giải quyết đơn của công dân Trần Thanh Minh 04-08-2023
25 270/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023 01-08-2023
26 271/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ 01-08-2023
27 213/TB-UBND Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ 05-07-2023
28 212/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2023 05-07-2023
29 114/TB-UBND Kết luận của đồng chí Phạm Xuân Vinh, Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 4 năm 2023 14-04-2023
30 125/GM-UBND Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ tổ chức buổi tiếp công dân theo định kỳ tháng 4 năm 2023 (bà Trần Thị Kiệt) 10-04-2023