Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Tài liệu tuyên truyền pháp luật về Bầu cử phục vụ Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu đính kèm: MÔT SÔ VĂN BAN LIÊN QUAN VÊ BÂU CƯ.rar

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 12/NQ-HĐND Phê chuẩn Ủy viên Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 25-06-2021
2 13/NQ-HĐND Phê chuẩn Ủy viên Ban kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 25-06-2021
3 10/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khóa XII 23-06-2021
4 11/NQ-HĐND Về việc chủ trương đầu tư dự án Đường Ba Bích - Ba Lế - Ba Nam 23-06-2021
5 01/NQ-HĐND Về kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ông Đinh Ngọc Vỹ 23-06-2021
6 02/NQ-HĐND Về kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 bà Đinh Thị Y Ban Quý 23-06-2021
7 03/NQ-HĐND Về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 23-06-2021
8 04/NQ-HĐND Về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 23-06-2021
9 05/NQ-HĐND Về việc thông qua số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 23-06-2021
10 06/NQ-HĐND Về kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2021-2026 ông Phạm Xuân Vinh 23-06-2021
11 07/NQ-HĐND Về kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2021-2026 23-06-2021
12 08/NQ-HĐND Về xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2021-2026 23-06-2021
13 09/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2021-2026 23-06-2021
14 01/NQ-UBBC Xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 02-06-2021
15 121/QĐ-UBND Vv công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-05-2021
16 584/TB-UBND Về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 17-05-2021
17 Chươngtrình Chương trình hành động ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ông ĐInh Ngọc Vỹ 11-05-2021
18 Chươngtrình Chương trình hành động ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bà Nguyễn Thị Thu Trang 11-05-2021
19 Chươngtrình Chương trình hành động ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 ông Trần Hoàng Vĩnh tại đơn vị bầu cử số 17 huyện Ba Tơ 11-05-2021
20 Chươngtrình Chương trình hành động ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 bà Võ Thị Bích Lê 11-05-2021
21 Chươngtrình Chương trình hành động ứng cử viên HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ông Võ Văn Dương 11-05-2021
22 Chươngtrình Chương trình hành động ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV bà Đinh Thị Bình 11-05-2021
23 Chươngtrình Chương trình hành động ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV bà Đinh Thị Nghiêng 11-05-2021
24 Chươngtrình Chương trình hành động ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 bà Huỳnh Thị Ánh Sương 11-05-2021
25 Chươngtrình Chương trình hành động ứng cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV ông Trần Quang Phương 11-05-2021
26 87/QĐ-UBBC Thay đổi và bổ sung thành viên Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Tơ, nhiệm kỳ 2021-2026 11-05-2021
27 73/QĐ-UBBC Lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử 23-04-2021
28 71/BC-UBBC Tình hình thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (tính đến ngày 19/4/2021) 19-04-2021
29 64/BC-UBBC Tình hình triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa bàn huyện Ba Tơ ( Tuần thứ 16) 16-04-2021
30 48/BC-UBBC Tình hình triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa bàn huyện Ba Tơ (Tuần thứ 15) 09-04-2021

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3664

Tổng số lượt xem: 4488426