Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

 Phạm Xuân Vinh

 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

2

 Lữ Đình Tích

 HUV, Phó Chủ tịch UBND

3

 Phạm Giang Nam

 HUV, Phó Chủ tịch UBND

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1046

Tổng số lượt xem: 4323186