Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Đơn vị hành chính cấp xã

 

1. Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Tơ

 

2. Ủy ban nhân dân xã Ba Điền

 

3. Ủy ban nhân dân xã Vinh

 

4. Ủy ban nhân dân xã Ba Thành

 

5. Ủy ban nhân dân xã Ba Động 

 

6. Ủy ban nhân dân xã Ba Dinh

 

7. Ủy ban nhân dân xã Ba Giang

 

8. Ủy ban nhân dân xã Ba Liên

 

9. Ủy ban nhân dân xã Ba Ngạc

 

10. Ủy ban nhân dân xã Ba Khâm

 

11. Ủy ban nhân dân xã Ba Cung

 

12. Ủy ban nhân dân xã Ba Tiêu

 

13. Ủy ban nhân dân xã Ba Trang

 

14. Ủy ban nhân dân xã Ba Tô

 

15. Ủy ban nhân dân xã Ba Bích

 

16. Ủy ban nhân dân xã Ba Vì

 

17. Ủy ban nhân dân xã Ba Lế

 

18. Ủy ban nhân dân xã Ba Nam

 

19. Ủy ban nhân dân xã Ba Xa

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2117

Tổng số lượt xem: 4470074