Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 119/TB-UBND Thành phần tham dự tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Đại biêu HĐND tỉnh và huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 26-04-2024
2 167/BC-UBND Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ba Tơ với đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 25-04-2024
3 166/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2024 (phục vụ tiếp xúc cử tri) 25-04-2024
4 11/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 4 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm 2024 (phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 ) 23-04-2024
5 131/HĐND Vv gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 29-09-2023
6 417/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 28-09-2023
7 Báocáo Tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 11, 12 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-09-2023
8 Dựkiến Chương trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 28-09-2023
9 Báocáo Tình hình hoạt động của TT HĐND, các Ban HĐND huyện 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 (Báo cáo tóm tắt phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) 28-09-2023
10 Báocáo Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 27-09-2023
11 129/HĐND Vv cung cấp tài liệu cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 27-09-2023
12 415/BC-UBND Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ba Tơ tại Kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khóa XII 27-09-2023
13 70/BC-HĐND Tình hình hoạt động của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 25-09-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1143

Tổng số lượt xem: 4334353