Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 25/TTr-UBND Về việc ban hành Nghị quyết thành lập văn phòng HĐND và UBND huyện Ba Tơ 07-03-2023
2 09/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công trình cấp nước sạch nông thôn 15-02-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1386

Tổng số lượt xem: 4334691