Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Chươngtrình Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 11-08-2022
2 24/BC-HĐND Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2020 Kèm theo Tờ trình số 94/TTr-UBND ngày 14/7/2022 của UBND huyện Ba Tơ 09-08-2022
3 25/BC-HĐND Thẩm tra quyết toán ngân sách huyện năm 2021 09-08-2022
4 98/TTr-UBND Về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2021 15-07-2022
5 94/TTr-UBND Về việc đề nghị điều chỉnh quyết toán ngân sách huyện năm 2020 14-07-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 688

Tổng số lượt xem: 4334574