Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ HUYỆN ỦY VIÊN, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

                                 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

 Đinh Ngọc Vỹ

 Bí thư Huyện uỷ Ba Tơ, Chủ tịch HĐND huyện.

2

 Nguyễn Văn Huy

 Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Ba Tơ

3

 Phạm Xuân Vinh

 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

4

 Đinh Thị Bắc

 Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Ba Tơ

5

 Lương Xuân Hạ

 Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Ba Tơ

6

 Sla Ven Côn

 Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Ba Tơ

7

 Nguyễn Thị Thanh Hải

 Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Ba Tơ

8

 Phạm Giang Nam

 Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ

9

 Đinh Thị Y Ban Quý

 Phó Chủ tịch HĐND huyện Ba Tơ

10

 Trần Ngọc Hải

 Trưởng Công an huyện Ba Tơ

11

 Đinh Hiền Lương

 Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện Ba Tơ

12

 Lữ Đình Tích

 HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ

13

 Phạm Xuân Quây

 HUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Ba Tơ

 14

 Phạm Văn Sư      

 HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ Ba Tơ

15

 Đặng Thị Thuý Nga

 HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Tơ

16

 Nguyễn Thị Sinh

 HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ba Tơ

17

 Phạm Thị Chiến  

 HUV, Bí thư Đoàn huyện Ba Tơ

18

 Đinh Thị Thu Hiền

 HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động  huyện Ba Tơ

19

 Phạm Quý Đức

 HUV, Trưởng phòng Nội vụ huyện Ba Tơ

20

 Nguyễn Văn Sinh

 HUV, Chánh Thanh tra huyện

21

 Huỳnh Thanh Duy

 HUV, Chánh văn phòng huyện Ba Tơ

22

 Hoàng Văn Tưởng

 HUV, Trưởng phòng TN-MT huyện Ba Tơ

23

 Lê Thanh Phương

 HUV, Trưởng phòng TC-KH huyện Ba Tơ

24

 Nguyễn Thị Vân 

 HUV, Trưởng phòng NN & PTNT huyện Ba Tơ

 25

 Trần Văn Dũng

 HUV, Trưởng Phòng VH-TT huyện

26

 Đinh Xuân Tùng

 HUV, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ

27

 Nguyễn Văn Nghĩa       

 HUV, Chính trị viên BCHQS huyện Ba Tơ

28

 Nguyễn Quang Ngọc    

 HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ba Tơ

29

 Huỳnh Giang Nam

 HUV, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Ba Tơ

30

 Đinh Quang Thọ

 HUV, Bí thư Đảng ủy xã Ba Ngạc

31

 Rô Đăm Quyết

 HUV, Viện Trưởng VKSND huyện Ba Tơ

32

 Nguyễn Văn Huy

 HUV, Chánh án toà án Nhân dân huyện Ba Tơ

33

 Thành Minh Thuận

 HUV, Trưởng Phòng KT-HT huyện

34

 Trần Thị Thanh Thuý

 HUV, Bí thư Đảng ủy xã Ba Giang

 35

 Nguyễn Hồng Quân

 HUV, Bí thư Đảng uỷ Thị trấn Ba Tơ

36

 Phạm Thị Hà       

 HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Ba Cung

37

 Phan Quang Đức

 HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Ba Thành

38

 Phạm Thị Hạnh   

 HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Ba Liên

 39

 Lê Hữu Trinh      

 HUV, Chủ tịch UBND xã Ba vì

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 4210

Tổng số lượt xem: 4228298