Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Tìm kiếm nội dung hỏi đáp

Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.
Thêm mới

Dịch vụ công trực tuyến

  • Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa

  • 02/10/2023 21:27

Các mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Thông tin chi tiết

Ngày trả lời: 02/10/2023 21:28

Trả lời:

Căn cứ tại Điều 11 của Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng:

Cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau:

- Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Dịch vụ công trực tuyến một phần: là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3727

Tổng số lượt xem: 4488421