Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND huyện Ba Tơ Giáo dục tiểu học
2 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) Toàn trình Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
3 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Toàn trình Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh
5 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh
6 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh
7 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh
8 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Một phần UBND huyện Ba Tơ Lĩnh vực thành lập hộ kinh doanh
9 Thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính Một phần UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
10 Xác nhận gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke Một phần UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
11 Giải quyết trợ cấp đột xuất ( một lần) cho đối tượng bảo trợ xã hội Một phần UBND huyện Ba Tơ Bảo trợ xã hội
12 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trường mầm non tư thục Một phần UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
13 Cho phép thành lập trường mầm non tư thục Một phần UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
14 Cấp Giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường cấp tiểu học và trung học cơ sở Một phần UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
15 Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp Phổ thông và Bổ túc trung học cơ sở Một phần UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
16 Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp Phổ thông và Bổ túc trung học cơ sở Một phần UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
17 Cấp bằng tốt nghiệp Phổ thông và Bổ túc trung học cơ sở Một phần UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
18 Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng công trình Một phần UBND huyện Ba Tơ Đầu tư - Xây dựng CB
19 Thẩm định, phê duyệt giá gói thầu, hồ sơ mời thầu xây dựng công trình Một phần UBND huyện Ba Tơ Đầu tư - Xây dựng CB
20 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Một phần UBND huyện Ba Tơ Đầu tư - Xây dựng CB

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 3760

Tổng số lượt xem: 4488419