Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 234/GM-UBND Tổ chức khảo sát lại vị trí quy hoạch khu xử lý chất thải rắn 16-07-2024
2 1572/UBND Vv báo cáo tình hình thực hiện các chính sách năm 2024 và kinh phí thực hiện năm 2025 16-07-2024
3 231/GM-UBND UBND huyện mời thành phần tham gia làm việc cùng Đoàn kiểm tra của Cục Thống kê tỉnh 15-07-2024
4 232/GM-UBND Tổ chức buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và đơn vị tư vấn để lấy ý kiến lập Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm về Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 15-07-2024
5 2035/QĐ-UBND Điều chỉnh danh mục dựán hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng tại xã Ba Điền thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 15-07-2024
6 2036/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi tiết tổ chức hoạt động thuộc Nội dung số 3, Tiểu dự án 2 của Dự án 3, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ năm 2024 15-07-2024
7 1553/UBND V/v nhắc nhở, chấn chỉnh việc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ triệu tập 15-07-2024
8 2034/QĐ-UBND Về việc phân bổ kinh phí thưởng thoát nghèo, đồng thời thoát cận nghèo theo Kết luận số 77/KL-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh 15-07-2024
9 1550/UBND V/v đồng ý tiếp nhận đề xuất dự án "Mô hình nông lâm bền vững tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của tổ chức World Vision International khi triển khai thực hiện trên địa bàn huyện 15-07-2024
10 1551/UBND Vv lập danh sách trẻ em bị khuyết tật và bệnh tim bẩm sinh 15-07-2024
11 Tuần29 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ (Tuần 29/2024, từ ngày 15/7 đến ngày 29/7/2024) 15-07-2024
12 1559/UBND V/v đăng ký danh mục, vốn đầu tư sử dụng vốn chương trình SETP trên địa bàn huyện Ba Tơ 15-07-2024
13 1558/UBND Vv đăng ký danh sách tham dự Hội nghị tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ môi trường 15-07-2024
14 1552/UBND Vv chuẩn bị nội dung phục vụ Phiên họp Chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), HĐND tỉnh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 15-07-2024
15 1544/UBND V/v khẩn trương yêu cầu tháo dỡ công trình Trạm thông tin di động (BTS) tại khu vực thảo nguyên Bùi Hui, xã Ba Trang 12-07-2024
16 1537/UBND Vv góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 12-07-2024
17 1545/UBND V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định quy định huyện nông thôn mới kiểu mẫu 12-07-2024
18 2013/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa công trình Thuỷ điện Đăk Re 2 năm 2024 12-07-2024
19 2011/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2025 12-07-2024
20 2012/QĐ-UBND V/v phê duyệt Điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: BTXM nối tiếp UBND xã đi Làng Vờ. Hạng mục: Nền, mặt đường - Thoát nước. Lý trình: Km3+800 -:- Km4+281m (L= 481m) Địa điểm xây dựng: Xã Ba Nam, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 12-07-2024
21 240/TB-UBND Về việc tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) 12-07-2024
22 1540/UBND V/v hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024 và Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn huyện Ba Tơ 12-07-2024
23 1546/UBND Vv đăng ký danh sách tham gia Hội nghị tập huấn 12-07-2024
24 1547/UBND Vv đề xuất danh mục công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung đề nghị trong năm 2025 và XD Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn huyện 12-07-2024
25 242/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ ngày 12/7/2024 12-07-2024
26 329/BC-UBND Về việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước trong phân tích, đánh giá tình hình thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 12-07-2024
27 1533/UBND Vv góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định việc quản lý, khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh 11-07-2024
28 2000/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp đối với người cao tuổi bà Phạm Thị Sỹ 11-07-2024
29 1998/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh mức trợ cấp xã hội hộ gia đình nhận nuôi trẻ em từ 4 đến dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng bà Phạm Thị Lia 11-07-2024
30 1999/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh mức chuẩn trợ cấp đối với cháu Phạm Minh Thiện 11-07-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2152

Tổng số lượt xem: 4470007