Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Văn phòng điện tử - eOffice

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành

1. Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử - eOffice trong công tác quản lý văn bản và điều hành công việc tại UBND huyện Ba Tơ.

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Văn phòng điện tử eOffice.

3. Phần mềm eOffice client phiên bản 6.1.45.1.

 
 
File đính kèm:

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2394

Tổng số lượt xem: 4488396