Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 151/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương quý I năm 2024 16-04-2024
2 29/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thay thế mẫu biểu công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Ba Tơ 22-03-2024
3 481/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Ba Tơ 29-12-2023
4 433/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương quý III năm 2023 06-10-2023
5 235/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Ba Tơ 15-08-2023