Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 151/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương quý I năm 2024 16-04-2024
2 29/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh thay thế mẫu biểu công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Ba Tơ 22-03-2024
3 481/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Ba Tơ 29-12-2023
4 433/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương quý III năm 2023 06-10-2023
5 235/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của huyện Ba Tơ 15-08-2023
6 326/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023 19-07-2023
7 119/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2023 06-04-2023
8 78/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Ba Tơ 17-03-2023
9 1026/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Ba Tơ 31-12-2022
10 433/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương quý III năm 2022 20-10-2022
11 378/BC-UBND Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của huyện Ba Tơ 12-09-2022
12 586/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Ba Tơ 05-09-2022
13 331/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng đầu 2022 29-07-2022
14 177/BC-UBND Công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương Quý I năm 2022 10-05-2022
15 1286/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Ba Tơ 31-12-2021
16 931/QĐ-UBND Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và chi ngân sách huyện năm 2022 24-12-2021
17 71/NQ-HĐND Về kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2022 17-12-2021
18 74/NQ-HĐND Về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 17-12-2021
19 737/QĐ-UBND Về việc phân bổ vốn ngân sách huyện năm 2021 22-11-2021
20 6277/QĐ-UBND V/v tạm ứng nguồn Dự phòng chi ngân sách huyện phân bổ Trung tâm y tế huyện Ba Tơ để chi phục vụ công tác khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2022 15-11-2021
21 6281/QĐ-UBND Về việc bổ sung kinh phí từ nguồn dự phòng chi ngân sách huyện năm 2021 để khắc phục sạt lở đất, đá ở núi Gò Ui tại tổ Đèo Lâm, thôn Làng Teng, xã Ba Thành 15-11-2021