Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
2 Xác nhận gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
3 Giải quyết trợ cấp đột xuất ( một lần) cho đối tượng bảo trợ xã hội Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Bảo trợ xã hội
4 Công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trường mầm non tư thục Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
5 Cho phép thành lập trường mầm non tư thục Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
6 Cấp Giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường cấp tiểu học và trung học cơ sở Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
7 Chỉnh sửa bằng tốt nghiệp Phổ thông và Bổ túc trung học cơ sở Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
8 Cấp Bản sao bằng tốt nghiệp Phổ thông và Bổ túc trung học cơ sở Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
9 Cấp bằng tốt nghiệp Phổ thông và Bổ túc trung học cơ sở Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Giáo dục và đào tạo
10 Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu xây dựng công trình Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Đầu tư - Xây dựng CB
11 Thẩm định, phê duyệt giá gói thầu, hồ sơ mời thầu xây dựng công trình Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Đầu tư - Xây dựng CB
12 Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Đầu tư - Xây dựng CB
13 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
14 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
15 Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
16 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triện đồng; hợp đồng uỷ quyền, giấy uỷ quyền Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
17 Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực các chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
18 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Hành chính - Tư pháp
19 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
20 Cấp Giấy phép sản xuất rượu Dịch vụ công cấp 3 UBND huyện Ba Tơ Kinh doanh
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 675

Tổng số lượt xem: 1075521