Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 205/GM-UBND Tổ chức đoàn đi thăm các cơ quan báo chí trong tỉnh và Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - Thể thao nhân dịp 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 17-06-2024
2 187/TB-UBND Về việc tham dự cuộc họp trực tuyến tại UBND tỉnh Quảng Ngãi 17-06-2024
3 Tuần25 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ (Tuần 25/2024, từ ngày 17/6 đến ngày 24/6/2024) 17-06-2024
4 1307/UBND Vv phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 17-06-2024
5 135/KH-UBND Tổ chức thăm các cơ quan báo chí trong tỉnh, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024) 17-06-2024
6 268/BC-UBND Tình hình chuyển đổi số trên địa bàn huyện Ba Tơ quý II năm 2024 17-06-2024
7 1655/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức bà Trần Thị Bích Vân 14-06-2024
8 1295/UBND V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 14-06-2024
9 1293/UBND Vv thực hiện công tác bồi thương, GPMB công trình Khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở bờ sông Liên, đoạn qua xã Ba Thành, huyện Ba Tơ 14-06-2024
10 1291/UBND V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông đối hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô trên địa bàn huyện Ba Tơ 14-06-2024
11 1292/UBND V/v có ý kiến đối với dự thảo tổ chức thực hiện thủ tục xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư 14-06-2024
12 03/GPTC-UBND GIẤY PHÉP THI CÔNG Nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính tại lý trình Km1+510m (trái tuyến) đường Ba Bích - Ba Nam (số hiệu ĐH.59B) thuộc công trình: Đường thi công vận hành nhà máy Thuỷ điện Sông Liên 2 14-06-2024
13 Dựthảolần2 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 2) 14-06-2024
14 05/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 03: Ba Liên, Ba Điền, Ba Vì; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, kèm theo Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 11/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
15 09/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối, xã Ba Trang, kèm theo Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 06/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
16 07/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 một số danh mục công trình của dự án 4 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện kem theo Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 07/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
17 06/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (đợt 2), kèm theo Tờ trình số: 73/TTr-UBND ngày 11/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
18 Dựthảolần2 Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tiểu dự án 1 Dự án 4 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ 14-06-2024
19 Dựthảolần2 Dự thảo nghị quyết Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 03 xã Ba Liên, Ba điền, Ba Vì 14-06-2024
20 08/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tiểu dự án 1 Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN huyện Ba Tơ, kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 07/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
21 1303/UBND V/v rà soát, điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, 2023 và 2024 14-06-2024
22 1306/UBND V/v khẩn trương rà soát, xác định số lượng các đối tượng cần hỗ trợ về nhà ở, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ, xác định rõ nguồn vốn thực hiện cho từng chính sách hỗ trợ về nhà ở 14-06-2024
23 185/TB-UBND Về việc giới thiệu mẫu con dấu BQL Chương trình vùng Ba Tơ 14-06-2024
24 1294/UBND V/v đề nghị giải quyết chế độ, chính sách trợ cấp một lần cho Công an xã nghỉ việc theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ 14-06-2024
25 1301/UBND V/v tham gia góp ý dự thảo Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14-06-2024
26 1657/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Bê tông xi măng tuyến đường trường tiểu học đến nhà bà Tám Thu, xã Ba Thành. Hạng mục: Nền, mặt đường - Thoát nước; Địa điểm xây dựng: xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 14-06-2024
27 1305/UBND V/v trả hồ sơ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 14-06-2024
28 1300/UBND V/v đánh giá kết quả giai đoạn 2021-2024, năm 2024 thực hiện Chương trình PTLNBV và Tiểu Dự án 1, Dự án 3; xây dựng kế hoạch 2025 và đề xuất Chương trình giai đoạn tới 14-06-2024
29 1659/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Đường BTXM đi Xóm Nước Đi (Làng Mạ), xã Ba Tô. Hạng mục: Nền, mặt đường-thoát nước; Địa điểm xây dựng: xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 14-06-2024
30 1658/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: BTXM tuyến đường từ nhà ông Bốn đến dốc Quýt. Hạng mục: Nền, mặt đường - Thoát nước. Địa điểm xây dựng: xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 14-06-2024