Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1655/QĐ-UBND Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức bà Trần Thị Bích Vân 14-06-2024
2 1295/UBND V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 14-06-2024
3 1293/UBND Vv thực hiện công tác bồi thương, GPMB công trình Khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở bờ sông Liên, đoạn qua xã Ba Thành, huyện Ba Tơ 14-06-2024
4 1291/UBND V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông đối hoạt động đưa đón học sinh bằng xe ô tô trên địa bàn huyện Ba Tơ 14-06-2024
5 1292/UBND V/v có ý kiến đối với dự thảo tổ chức thực hiện thủ tục xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư 14-06-2024
6 03/GPTC-UBND GIẤY PHÉP THI CÔNG Nút giao đấu nối đường nhánh vào đường chính tại lý trình Km1+510m (trái tuyến) đường Ba Bích - Ba Nam (số hiệu ĐH.59B) thuộc công trình: Đường thi công vận hành nhà máy Thuỷ điện Sông Liên 2 14-06-2024
7 Dựthảolần2 Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (đợt 2) 14-06-2024
8 05/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 03: Ba Liên, Ba Điền, Ba Vì; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, kèm theo Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 11/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
9 09/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Ba Tơ đi thôn Cây Muối, xã Ba Trang, kèm theo Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 06/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
10 07/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 một số danh mục công trình của dự án 4 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện kem theo Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 07/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
11 06/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (đợt 2), kèm theo Tờ trình số: 73/TTr-UBND ngày 11/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
12 Dựthảolần2 Dự thảo nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tiểu dự án 1 Dự án 4 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ 14-06-2024
13 Dựthảolần2 Dự thảo nghị quyết Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 03 xã Ba Liên, Ba điền, Ba Vì 14-06-2024
14 08/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tiểu dự án 1 Dự án 4 Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN huyện Ba Tơ, kèm theo Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 07/6/2024 của UBND huyện 14-06-2024
15 1298/UBND Vv khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 14-06-2024
16 1283/UBND Vv hỗ trợ triển khai chương trình viễn thông công ích cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện Ba Tơ 13-06-2024
17 1280/UBND Vv tham gia góp ý dự thảo Đề án và dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ 13-06-2024
18 1281/UBND V/v đăng ký nhu cầu đầu tư cụm loa ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 13-06-2024
19 204/GM-UBND Tham dự tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ về đăng ký, quản lý hộ tịch, nuôi con nuôi trong nước 13-06-2024
20 1273/UBND V/v đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT 13-06-2024
21 1276/UBND V/v đính chính văn bản 13-06-2024
22 259/BC-UBND Kết quả triển khai thực hiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 13-06-2024
23 1647/QĐ-UBND Về việc công nhận sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác của các cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo huyện Ba Tơ năm học 2023-2024 13-06-2024
24 1646/QĐ-UBND Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Ba Động nhiệm kỳ 2021 - 2026 bà Nguyễn Thị Phúc Diệp 13-06-2024
25 1290/UBND Vv báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các Ban của HĐND huyện năm 2023 13-06-2024
26 262/BC-UBND Số lượng, chất lượng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch 13-06-2024
27 1289/UBND V/v đăng ký nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh về Hệ số điều chỉnh giá đất đối với 24 lô đất thuộc dự án Khu dân cư chỉnh trang phía Đông đường Trần Toại, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ 13-06-2024
28 260/BC-UBND Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 13-06-2024
29 1285/UBND V/v đồng ý tiếp nhận viên chức đối với bà Huỳnh Thị Ngọc Ngân 13-06-2024
30 1282/UBND V/v chuyển công tác đối với công chức cấp xã bà Nguyễn Thị Thanh Trà 13-06-2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1107

Tổng số lượt xem: 4323393