Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

1. Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ba Tơ

 

- Đồng chí: Sla Ven Côn, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

 

- Số điện thoại: 0985.171.112

 

2. Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ba Tơ

 

- Đồng chí: Nguyễn Quang Ngọc; Số điện thoại: 0985.075.078

 

- Đồng chí: Phan Thị Ánh Tuyết; Số điện thoại: 0914.904.678

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1924

Tổng số lượt xem: 4488619