Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 160/GM-UBND Tổ chức làm việc với Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện về tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện 16-05-2022
2 863/UBND V/v triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 16-05-2022
3 864/UBND V/v đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 16-05-2022
4 26/GM-HĐND Tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo quyết định, kế hoạch, đề cương giám sát việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn từ năm 2016-2020 13-05-2022
5 862/UBND Vv đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp khác (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) 13-05-2022
6 Tuần21 Chương trình công tác của lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ (Tuần 21/2022, từ ngày 16/5 đến ngày 20/05/2022 13-05-2022
7 855/UBND Vv rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 12-05-2022
8 854/UBND Vv đề nghị tiếp nhận vào viên chức không qua thi tuyển đối với công chức cấp xã 12-05-2022
9 85/KH-UBND Tham gia Diễn đàn trẻ em tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 12-05-2022
10 856/UBND Vv hỗ trợ gia đình có người tử vong do ăn côn trùng lạ và bị đuối nước xã Ba Vì 12-05-2022
11 182/BC-UBND Về việc đánh giá thực hiện Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn huyện 12-05-2022
12 859/UBND V/v thống nhất địa điểm xây dựng Điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào Việt Nam" năm 2022 tại huyện Ba Tơ 12-05-2022
13 857/UBND V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/20222 của Chính phủ 12-05-2022
14 852/UBND Vv tăng cường thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2022 trên địa bàn huyện 12-05-2022
15 181/BC-UBND Tình hình thu và quản lý , sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt năm 2021 12-05-2022
16 01/QBTTE Vv vận động đóng góp Quỹ "Bảo trợ trẻ em" năm 2022 12-05-2022
17 861/UBND Vv đề nghị cung cấp hồ sơ đánh giá công tác PCTN năm 2021 12-05-2022
18 86/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022 trên địa bàn huyện 12-05-2022
19 183/BC-UBND Kết quả thực hiện cấp nước an toàn nông thôn giai đoạn 2016 - 2021 và Kế hoạch giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Ba Tơ 12-05-2022
20 1154/QĐ-UBND Phê duyệt chức danh, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn thuộc Ủy ban nhân dân xã Ba Động 12-05-2022
21 841/UBND Vv tham vấn chế độ lao động hợp đồng theo Nghị định 161 của Chính phủ 11-05-2022
22 179/BC-UBND Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 11-05-2022
23 844/UBND V/v kinh phí chi trả cho nhân viên cấp dưỡng tại các trường Mầm non trên địa bàn huyện 11-05-2022
24 846/UBND V/v phổ biến thông báo tuyển sinh học dự bị đại học của Trường Dự bị đại học dân tộc trung ương Nha Trang, năm học 2022-2023 11-05-2022
25 842/UBND V/v báo cáo bổ sung thông tin, số liệu để hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2021 11-05-2022
26 843/UBND V/v chủ trương kinh phí thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát và mở lớp tập huấn phòng chống mại dâm, ma túy năm 2022 11-05-2022
27 833/UBND V/v góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp 11-05-2022
28 834/UBND V/v cung cấp thông tin các doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động trong Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Ba Tơ 11-05-2022
29 839/UBND V/v báo cáo Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 11-05-2022
30 835/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định Quy định tạm thời Bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 11-05-2022
Bạn thấy website này thế nào?
% Bình chọn
0% 0
a. Rất đẹp
0% 0
b. Đẹp
0% 0
c. Bình thường
0% 0
d. Xấu

Tổng bình chọn: 0

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 682

Tổng số lượt xem: 1075554