Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 Chươngtrình Dự kiến Chương trình (Kỳ họp thứ 14 - Từ ngày 14/12//2023 đến 15/12/2023) 13-12-2023
2 39/BC-HĐND Kết quả giảm sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp và việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố năm 2021-2022 12-12-2023
3 41/BC-HĐND Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về giao số lượng người làm việc trong Hội Chữ thập đỏ và các hội đặc thù huyện Ba Tơ năm 2023 12-12-2023
4 40/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 12-12-2023
5 Dưthảolần2 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 12-12-2023
6 589/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 12-12-2023
7 82/BC-HĐND Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri thông qua tại Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XII (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) 11-12-2023
8 64/BC-HĐND Thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 08-12-2023
9 67/BC-HĐND Thẩm tra tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 08-12-2023
10 68/BC-HĐND Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 08-12-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1082

Tổng số lượt xem: 4334442