Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
31 183/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 24-11-2023
32 185/TTr-UBND Về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 24-11-2023
33 181/TTr-UBND Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025 24-11-2023
34 534/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 24-11-2023
35 573/BC-TA Công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (số liệu từ ngày 01/12/2022 đến ngày 30/11/2023) 23-11-2023
36 203/BC-CCTHADS Công tác thi hành án dân sự năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 21-11-2023
37 03/ĐHT Tình hình hoạt động của Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện năm 2023 (nhiệm kỳ 2021-2026) 21-11-2023
38 166/TTr-UBND Về việc giao số lượng người làm việc Hội Chữ Thập đỏ và các Hội đặc thù huyện Ba Tơ năm 2024 10-11-2023
39 429/BC-UBND Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Ba Tơ tại Kỳ họp lần thứ 11 HĐND huyện khóa XII 03-10-2023
40 38/BC-ĐGS Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị và phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn các xã, thị trấn 26-07-2023

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1312

Tổng số lượt xem: 4334673