Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 32/BC-HĐND Kết quả Giám sát việc triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 30a (Chăn nuôi) trên địa bàn huyện từ năm 2018-2020 06-12-2022
2 308/BC-MTTQ-BTT Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 05-12-2022
3 20/TTr-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 01-12-2022
4 44/GM-HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 01-12-2022
5 39/BC-HĐND Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các địa phương 01-12-2022
6 523/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 30-11-2022
7 786/BC-TA Công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 30-11-2022
8 189/TTr-UBND Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 30-11-2022
9 515/BC-UBND Kết quả thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện năm 2023 30-11-2022
10 520/BC-UBND Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 30-11-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2036

Tổng số lượt xem: 4469807