Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 32/BC-HĐND Kết quả Giám sát việc triển khai thực hiện nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 30a (Chăn nuôi) trên địa bàn huyện từ năm 2018-2020 06-12-2022
2 308/BC-MTTQ-BTT Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 05-12-2022
3 20/TTr-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 01-12-2022
4 44/GM-HĐND Tổ chức kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 01-12-2022
5 39/BC-HĐND Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của các địa phương 01-12-2022
6 523/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và nhiệm vụ năm 2023 30-11-2022
7 786/BC-TA Công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 30-11-2022
8 189/TTr-UBND Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 30-11-2022
9 515/BC-UBND Kết quả thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện năm 2023 30-11-2022
10 520/BC-UBND Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 30-11-2022
11 522/BC-UBND Tình hình giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp 30-11-2022
12 192/TTr-UBND Về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2023 30-11-2022
13 188/TTr-UBND Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 30-11-2022
14 561/BC-VKS Công tác kiểm sát năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Tơ, tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND huyện, khóa XII 30-11-2022
15 513/BC-UBND Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 28-11-2022
16 512/BC-UBND Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và nhiệm vụ giải pháp năm 2023 28-11-2022
17 514/BC-UBND Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 28-11-2022
18 200/BC-CCTHADS Công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 25-11-2022
19 14/QĐ-HĐND Triệu tập kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Ba Tơ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 24-11-2022
20 499/BC-UBND Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND huyện thường lệ giữa năm 2022 23-11-2022
21 183/TTr-UBND Về việc giao số lượng người làm việc Hội Chữ Thập đỏ huyện Ba Tơ và các Hội đặc thù huyện Ba Tơ năm 2023 21-11-2022
22 486/BC-UBND Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị có tính chất bức xúc của cử tri 21-11-2022
23 480/BC-UBND Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 16-11-2022

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2211

Tổng số lượt xem: 4469899