Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA TƠ

Chi tiết Văn bản
Thông tin Nội dung
Số/Ký hiệu 49/BC-HĐND
Ngày ban hành 10-07-2023
Người ký Nguyễn Thị Thanh Hải
Trích yếu Thẩm tra dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Tơ giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025; Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện; kèm theo Tờ trình số 83/TTr-UBND ngày 04/7/2023 của UBND huyện
Cơ quan ban hành HĐND huyện Ba Tơ
Thể loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
STT Tài liệu đính kèm
1 49 bc.HĐND_0001.pdf
Văn bản khác

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1910

Tổng số lượt xem: 4488617