VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
81. 850/QĐ-UBND 13/5/2019 Về việc tuyển dụng công chức cấp xã ông Phạm Văn Sách
82. 843/QĐ-UBND 13/5/2019 Thanh tra việc chi trả chế độ chính sách năm 2018 tại UBND xã Ba Cung
83. 629/UBND 13/5/2019 V/v tiếp tục nhập liệu Phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi
84. 180/GM-UBND 13/5/2019 Tổ chức làm việc với UBND xã Ba Lế về công tác xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên
85. 179/GM-UBND 13/5/2019 Tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trường học để triển khai hợp đồng lao động ngành giáo dục
86. 175/BC-UBND 13/5/2019 Giải trình tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018
87. 842/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường công trình: Trường Tiểu học Ba CUng, huyện Ba Tơ
88. 841/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Gỗ, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
89. 840/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Phạm Văn Đin, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
90. 839/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Ngọc, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
91. 838/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Thanh Tùng, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
92. 837/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Huỳnh Thạch Công, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
93. 836/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Bạch Ngọc Lượng, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
94. 835/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Minh Trung, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
95. 834/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Trần Thị Mận, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
96. 834/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Trần Thị Mận, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
97. 833/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Trần Minh Đoàn, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
98. 832/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Nguyễn Thị Hạnh, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
99. 831/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Thanh Sửu, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
100. 830/QĐ-UBND 10/5/2019 Bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Thọ, xã Ba Động, huyện Ba Tơ
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /1931 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273