VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Văn bản VP HĐND&UBND
Lĩnh vực văn bản
Thời gian ban hành
 
Trang chủ  >>  Văn bản   >>  
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
Stt Số/Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
61. 331/UBND 13/3/2019 Vv tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch Ngày sách tỉnh Quảng Ngãi năm 2019
62. 329/UBND 13/3/2019 Vv tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn huyện
63. 328/UBND 13/3/2019 Vv báo cáo thành tựu KT- XH sau 30 năm Ngày tái lập tỉnh
64. 327/UBND 13/3/2019 Vv đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg
65. 326/UBND 13/3/2019 Về việc đấu nối vào tuyến đường tỉnh ĐT.624 tại vị trí KM 47+300 để đầu tư của hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn xã Ba Vinh
66. 325/UBND 13/3/2019 V/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây 220kV và Trạm biến áp 220kV dự án thủy điện Nước Long
67. 324/UBND 13/3/2019 Vv không đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ trong năm 2019
68. 323/UBND 13/3/2019 Vv góp ý dự thảo Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020
69. 322/UBND 13/3/2019 Vv tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh
70. 321/UBND 13/3/2019 Vv tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch chiến lược phát triển Thông tin quốc gia đến 2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
71. 320/UBND 13/3/2019 Vv cho chủ trương phối hợp tổ chức giải bóng chuyền nông dân truyền thống bông lúa vàng huyện Ba Tơ năm 2019
72. 28/TB-UBND 13/3/2019 Về việc ủy quyền xử lý công việc của chủ tịch UBND huyện
73. 94/BC-UBND 12/3/2019 Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo có nhân lực có tay nghề cao"
74. 93/BC-UBND 12/3/2019 Sơ kết 05 năm Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
75. 81/GM-UBND 12/3/2019 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng điều tra dân số chiều 13/3/2019 tại Phòng họp số 02 UBND huyện.
76. 79/GM-UBND 12/3/2019 Tổ chức làm việc với các phòng, ban ngành huyện có liên quan đến nội dung giám sát của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân t
77. 61/QĐ-UBND 12/3/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Ba Tơ
78. 379/QĐ-UBND 12/3/2019 Về việc bổ nhiệm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Vì ông Lê Hữu Trinh
79. 378/QĐ-UBND 12/3/2019 Về việc miễn nhiệm Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Ba Vì ông Nguyễn Quang Ngọc
80. 377/QĐ-UBND 12/3/2019 Về Việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình BTXM tuyền đường nội thị
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     /1830 Trang

® Cổng thông tin điện tử Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi
Bản quyền thuộc UBND huyện Ba Tơ
Chịu trách nhiệm xuất bản: Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ
  Số Điện thoại:055-3863273